TIN NỔI BẬT

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XI)
Ngày đăng 10/07/2017 | 14:27  | View count: 3698

Sáng 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Điều đáng mừng là tăng trường kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 8,22%, vượt nghị quyết đề ra 7,5%. Vì vậy, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, phải phân tích làm rõ tinh thần, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc để tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng tăng, diễn biến phức tạp. Công tác quản lý và phát triển sản xuất nông nghiệp đang trong tình trạng "tự phát", không kiểm soát được, nhất là trong phát triển cây hồ tiêu, dẫn tới nhiều hệ lụy. Vì vậy, hội nghị cần đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp về quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao. Trong cải cách hành chính có sự chuyển biến, nhưng còn chậm; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kiểm soát kỹ bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, nên còn tình trạng gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; trong đó trách nhiệm chủ yếu thuộc về cơ sở. Trong xây dựng Đảng cần tập trung đánh giá mức độ chuyển biến và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Trong buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Ngô Thanh Danh, Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Dự thảo báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 07, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 5/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành hội nghị

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, do đồng chí Nguyễn Bốn trình bày cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,22% (nghị quyết là 7,5%); trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 5,23%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,09%, khu vực dịch vụ tăng 6,28%, thuế tăng 7,3%. Thu ngân sách ước đạt 861 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 4.261 tỷ đồng... Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh kết nạp được 402 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 23.656 đồng chí. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được chỉ đạo triển khai một cách kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, việc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy còn chậm, chưa thực sự chuyển biến. Một số sản phẩm nông nghiệp suy giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, dân cư chưa tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, còn để xảy ra sai phạm nhưng chưa xử lý nghiêm, kịp thời. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả hạn chế. Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tuy có giảm nhưng vẫn phức tạp. Công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế về số lượng, chưa phong phú về nội dung giám sát, chất lượng phản biện, giám sát chưa hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỉnh sẽ tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, quản lý đầu tư xây dụng cơ bản. Việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, làm ăn có lãi, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp sẽ được quan tâm hơn. Công tác bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, phát triển văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được chú trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Về dự thảo báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 07 ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 5/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trần Xuân Hải - UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày cho thấy, các nghị quyết được toàn thể nhân dân hưởng ứng tích cực và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhận thức về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được đổi mới và từng bước hoàn thiện. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Đến nay, nếp sống văn minh đô thị đã được chuẩn hóa và ngày càng hoàn thiện. Đời sống dân cư đô thị được cải thiện đáng kể. Công tác huy động nguồn lực, vận dụng chính sách, lồng ghép các chương trình đã tạo điều kiện cần thiết để thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính các đô thị theo quy định. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đổi mới, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn. Thu nhập và điều kiện sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao hơn. Bình quân chung toàn tỉnh đạt 11,03 tiêu chí/xã, tăng 7,93 tiêu chí/xã so với năm 2011 và 1,53 tiêu chí/xã so với năm 2015, có 5/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên do tỉnh ta còn nhiều khó khăn, khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới còn hạn chế nên vệc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đề ra gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 07 và Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị cũng quán triệt Quy định 85, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 86, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Theo chương trình làm việc, vào buổi chiều 10/7, các đại biểu chia tổ thảo luận các vấn đề được nêu ra tại hội nghị. Ngày 11/7, Hội nghị làm việc tại hội trường để nghe tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình của các ngành, địa phương về các vấn đề đại biểu quan tâm và tiến hành bế mạc.

Theo ĐăkNông Online