TIN NỔI BẬT

Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Ngày đăng 13/07/2017 | 09:16  | View count: 3291

Chiều 12/7, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông đã họp xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thẳng thắn phân tích nguyên nhân hạn chế và khuyết điểm trong thực hiện các chỉ tiêu

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển năm 2016; tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh, hầu hết các đại biểu cho rằng, phát triển bền vững kinh tế cần gắn liền với làm tốt công tác an sinh xã hội và bảo đảm môi trường, nhưng các chỉ tiêu này trong năm 2016 đều không đạt. Vì vậy, UBND tỉnh cần phân tích rõ hơn nữa những hạn chế dẫn đến tình trạng không đạt hoặc đạt thấp đối với nhóm 4 chỉ tiêu. Các cấp, ngành cần lưu ý và có những giải pháp khả thi, đồng bộ để thực hiện kế hoạch năm 2017.

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thảo luận báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm  2017

Liên quan đến nội dung này, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Diễn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng cần thẳng thắn hơn và nhận khuyết điểm của mình trong quá trình thực hiện các mục tiêu. Báo cáo của UBND tỉnh cần phân tích rõ về mức độ tăng trưởng kinh tế và mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế để có cái nhìn toàn diện trong định hướng chiến lược. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền sản xuất hiện tại và tương lai, là hướng chiến lược phát triển kinh tế. Vì vậy, báo cáo cần bổ sung và làm rõ những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ cao hiện nay trên địa bàn tỉnh để có hướng phát triển, nhân rộng một cách hiệu quả và bền vững. Trong lĩnh vực thu ngân sách năm 2016, các giải pháp đề ra về mặt pháp luật còn làm chậm, không quyết liệt, không có tính răn đe, dẫn đến tình trạng nợ xấu. Vì vậy, UBND tỉnh cần phân tích làm rõ và có những giải pháp khắc phục cho từng nguyên nhân, hạn chế. Báo cáo cũng cần giải thích, phân tích nguyên nhân khách quan vì sao 2 năm liền tỉnh không đạt chỉ tiêu về giảm nghèo. Báo cáo cũng cần đánh giá sâu hơn việc thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, an ninh trật tự, văn hóa, hoạt động tôn giáo, tình trạng học sinh bỏ học ở vùng đồng bòa dân tộc thiểu số...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận Báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Theo đánh giá của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu thì công tác điều hành và quản lý chi ngân sách địa phương năm 2016 đã bám sát dự toán được giao. Các nhiệm vụ chi về cơ bản đều đạt dự toán, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, số chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 còn lớn, có biến động. Một số khoản chi thường xuyên vượt cao so với dự toán. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần quy định mốc thời gian cho phép xem xét chuyển nhiệm vụ chi; chỉ đạo tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương tài chính nhằm hạn chế chuyển nguồn và sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

Đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình thu, chi ngân sách

Riêng tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 được đánh giá là tương đối khả quan, đạt trên 50% dự toán Trung ương giao, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đối với một số khoản thu không đạt, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục để bảo đảm hoàn thành việc thu chi ngân sách theo kế hoạch đề ra.

Đại diện Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tình hình thu, chi ngân sách

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện các báo cáo để trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III trong thời gian sớm nhất.

Theo Đăk Nông Online