TIN NỔI BẬT

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng 03/08/2017 | 14:00  | View count: 2036

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.  

 

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4, trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa kéo dài, làm cho mực nước tại các công trình thủy lợi dâng cao, có nguy cơ gây mất an toàn cho các hệ thống công trình thủy điện, thủy lợi.

Để chủ động đề phòng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mưa lớn gây ra, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện, thủy lợi, hồ chứa trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước; Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau: 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp; phân công, phân cấp cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy; kiểm tra các phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của cơ quan, đơn vị và địa phương; bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên từng địa bàn, nhất là các địa bàn thường xảy ra lũ lụt, sạt lở cục bộ. Rà soát, xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hiện có để có kế hoạch, bổ sung, bảo đảm số lượng và chất lượng cần thiết nhằm huy động kịp thời khi thiên tai, sự cố xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và tổng hợp toàn diện tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án xử lý, khắc phục theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2017. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa đã được phê duyệt (bao gồm cả việc phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa), tham gia cắt giảm lũ cho hạ lưu và các phương án đảm bảo an toàn các công trình hồ đập; chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình thủy lợi có phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý; tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn.Thường xuyên tổng hợp tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh, báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; theo dõi, quan trắc, dự báo chính xác các diễn biến thời tiết nguy hiểm. Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế, từ đó dự báo về tình hình mưa, lũ, bão hàng ngày, tuần theo chế độ định kỳ và bất thường theo yêu cầu khẩn cấp của công tác phòng, chống thiên tai.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin kịp thời, chính xác những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai, chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường thời lượng tin báo, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành xả lũ theo đúng quy định. Trước khi có kế hoạch xả lũ phải thông báo kịp thời đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng biết để có biện pháp phòng, tránh nước dâng cao kịp thời; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do xả lũ gây ra.

UBND các huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất cho các hộ dân đã bị ảnh hưởng do  sạt lở đất, ngập úng. Xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai. Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Triển khai các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, trang bị phương tiện thông tin liên lạc, truyền tin tới các thôn, buôn, bon, tổ dân phố để phục vụ cảnh báo và triển khai tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. Tập trung thực hiện việc rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng các ao, hồ trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hộ dân tự ý đào, múc các ao, hồ chứa nước không đảm bảo an toàn, không đúng quy hoạch sử dụng đất theo như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3502/UBND-NN ngày 06/7/2017.

H.N