TIN NỔI BẬT

Quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 08/08/2017 | 15:54  | View count: 2090

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo quy định, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi chỉ được đăng ký một màu sơn xe thống nhất, không trùng với màu sơn xe của doanh nghiệp, hợp tác xã khác.

Ảnh minh họa

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi hoạt động trước khi Quy định này có hiệu lực được ưu tiên đăng ký màu sơn đang sử dụng nếu thay đổi phải thực hiện xây dựng, bổ sung, điều chỉnh màu sơn xe taxi trong phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, gửi về Sở Giao thông vận tải để xem xét, phê duyệt theo quy định. Các phương tiện đã được cấp phù hiệu "XE TAXI" theo phương án kinh doanh đã được duyệt trước khi Quy định này có hiệu lực thì được phép hoạt động bình thường đến 30/6/2018. Sau thời điểm trên thì các phương tiện này bắt buộc phải thực hiện sơn màu sơn theo phương án kinh doanh đã được phê duyệt. Các phương tiện mới, chưa được cấp phù hiệu "XE TAXI", sau khi Quy định này có hiệu lực thì bắt buộc phải thực hiện sơn màu sơn mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã được phê duyệt.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sau khi Quy định này có hiệu lực phải đăng ký màu sơn và bắt buộc thực hiện sơn màu sơn theo phương án đã được phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức, triển khai, hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

M.L