TIN NỔI BẬT

Quy định vể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng 16/08/2017 | 09:08  | View count: 2048

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND quy định vể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, Quyết định quy định những tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm cụ thể như về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực công tác và trình độ.

Về độ tuổi bổ nhiệm: Đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

Về tiêu chuẩn cụ thể để xem xét bổ nhiệm các chức danh: Đối với Trưởng các đơn vị thuộc Sở, người được bổ nhiệm phải có thâm niên công tác ít nhất 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm làm công tác trong ngành, lĩnh vực chuyên môn. Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 18 tháng so với quy định. Đối với Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin phải có thâm niên công tác ít nhất 03 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm làm công tác trong ngành, lĩnh vực chuyên môn. Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên thì có thể xem xét bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 01 năm so với quy định.

M.L