TIN NỔI BẬT

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng 24/08/2017 | 10:19  | View count: 1682

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các ngành chức năng liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

Người dân sống ven hồ thủy điện Đồng Nai 3

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt lưu ý đến vận tải hành khách ngang sông, vận tải khách du lịch, hoạt động của nhà hàng nổi…

UBND các huyện, thị xã phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có các phương tiện tham gia hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc địa phương chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý.

Xem chi tiết tại file đính kèm

M.L