TIN NỔI BẬT

Đăk Nông dành 89,875 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 25/08/2017 | 10:21  | View count: 1795

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 90.000 lượt người. Đầu tư đồng bộ 03 nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp ở các cấp độ. Đưa khoảng 850 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có 150 lao động thuộc đối tượng ưu tiên được hỗ trợ đào tạo về kỹ năng nghề, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động. Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp cho 1.500 người. Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm đến 2020 là 13% trong tổng số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Giảm trung bình hằng năm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như khai khoáng, xây dựng, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất và một số ngành, nghề khác.

Chương trình gồm có 3 dự án. Dự án 1 "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"; Dự án 2 "Phát triển thị trường lao động và việc làm"; Dự án 3 "Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động". Tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là 89,875 tỷ đồng. Trong đó: Kinh phí Trung ương 66,250 tỷ đồng; kinh phí địa phương 23,625 tỷ đồng.  

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn triển khai, giám sát thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ngành, đơn vị, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các nội dung, mục tiêu theo kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch trên địa bàn; huy động thêm các nguồn lực cho các dự án của Chương trình; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và tránh thất thoát.

Mời quý bạn đọc xem chi tiết tại file đính kèm

M.L