TIN NỔI BẬT

Đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày đăng 28/08/2017 | 10:16  | View count: 1984

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 14/6/2017

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 2, Thông báo kết luận số 72/TB-UBND, ngày 14/6/2017. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể hiệu quả và các tồn tại, vướng mắc,… của các dự án có liên quan đến rừng và đất rừng đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án giải quyết cụ thể. Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các dự án đầu tư mới phát sinh, có liên quan đến rừng và đất rừng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 72/TB-UBND đến hết ngày 31/8/2017. Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm túc, hoàn thành trước ngày 10/9/2017.

M.L