Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu
09/01/2018 | 08:28  | View count: 2046

Chiều 8/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, trong công tác giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ  lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được nhân dân, cử tri quan tâm

Theo báo cáo, trong năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là người đại biểu nhân dân, thay mặt cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với việc gắn bó mật thiết, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận sự đồng tình, ủng hộ của cử tri, tạo được uy tín và niềm tin sâu sắc trong nhân dân. Chỉ tính trong hai kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Đoàn đã có 58 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường và thảo luận tổ.

Trong công tác xây dựng pháp luật, trước mỗi kỳ họp, Đoàn đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật. Đoàn cũng tích cực đổi mới, cải tiến, triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, đối thoại trực tiếp để nắm rõ tình hình kinh tế, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân...

Qua giám sát, khảo sát, Đoàn đã chỉ rõ những nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra các giải pháp, kiến nghị xác đáng, yêu cầu cơ quan thẩm quyền có liên quan các cấp xem xét, giải quyết. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm đúng mức. Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng cao về cả hình thức tổ chức và tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị liên quan của cử tri.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, để phát huy những kết quả đạt được, đòi hỏi Đoàn ĐBQH tỉnh và mỗi đại biểu cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu. Cụ thể, trong công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn tập trung tiếp xúc chuyên đề để nắm bắt sâu hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở các ngành, nghề, lĩnh vực. Trong công tác giám sát, Đoàn lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được nhân dân, cử tri quan tâm cũng như lựa chọn những vụ, việc điển hình để theo dõi, đề nghị giải quyết đến cùng. Để tham gia các kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất, ngoài sự phối hợp chặt chẽ với nhau, các đại biểu tiếp tục nâng cao trí tuệ, trách nhiệm, thực hiện tốt nhất vai trò "cầu nối" mà cử tri, nhân dân đã tín nhiệm, giao phó.

Theo Đắk Nông Online