Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017
10/01/2018 | 03:47  | View count: 2399

* Nội dung "Năm dân vận chính quyền" có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị-Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị-Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K'Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá, năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc, lắng nghe, giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất, đời sống. Công tác cải cách hành chính đươc đẩy mạnh gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng của đất nước.

Năm 2018, ngành Dân vận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, với chủ đề "Năm dân vận chính quyền", cả nước tập trung thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dân vận là việc mà mọi người đều phải làm, nhưng trước hết là hệ thống công quyền cùng với các cơ quan dân vận chống bệnh quan liêu, xa dân. Công tác dân vận đã tạo nên sức mạnh của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Chính phủ đánh giá cao hoạt động của hệ thống dân vận dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, kết quả đạt được là quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, việc triển khai nội dung "Năm dân vận chính quyền" có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước. Các cấp, các ngành cần phát động thực hiện "Năm dân vận chính quyền" với một kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, "trên nóng, dưới lạnh". Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương về công tác dân vận. Tinh thần đặt ra là mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm vận động nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, là tấm gương mẫu mực cho nhân dân noi theo. Cả hệ thống chính quyền cùng làm công tác dân vận, tập trung xử lý những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, làm tốt công tác đối thoại, tiếp dân. Mặt trận, dân vận, các đoàn thể lắng nghe nhân dân tốt hơn, đối thoại với dân nhiều hơn, không để việc nhỏ thành lớn. Vấn đề đánh giá công tác cán bộ, công chức, viên chức phải lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước nhưng phải thuyết phục được nhân dân.

Theo Đăk Nông Online