TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành luật Thanh tra
28/07/2017 | 15:19  | View count: 1245

Sáng 28/7, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành luật Thanh tra. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị


Theo đó, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Ngay từ ngày Luật này có hiệu lực, ngành Thanh tra tỉnh đắk Nông đã phố biến quán triệt toàn bộ nội dung của Luật Thanh tra tới từng cán bộ công chức làm công tác thanh tra.

Hằng năm, căn cứ văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị thực hiện rà soát, lập kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở, ngành, chủ tịch UBND huyện thị phê duyệt, trong đó xác định rõ nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và phân định rõ các cuộc thanh tra hành chính, cuộc thanh tra chuyên ngành, chuyên đề, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp. Công tác thanh tra đã giúp  phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý rõ ràng, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Kết quả các cuộc thanh tra đã được đối tượng thanh tra nhất trí, dư luận đồng tỉnh, ủng hộ, từ đó góp phần tích cực cho việc phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, tham nhũng, thu hồi tiền, đất đai về cho Nhà nước và nhân dân, khắc phục thiệt hại, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước và hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Lê Sỹ Tuân -TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông trình bày báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra


Từ năm 2011 đến nay, ngành Thanh tra đã tổ chức trên 1560 cuộc thanh tra. Từ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã xử lý 316 cá nhân và 162 tổ chức có sai phạm với tổng giá trị sai phạm về kinh tế hơn 36 tỷ đồng và 3 ha đất; trong đó, đã kiến nghị thu hồi hơn 82 tỷ đồng và hơn 1 ha đất.

Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn những hạn chế, bất cập, đặc biệt là vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành do Luật Thanh tra chưa có sự phân định rõ ràng về kiểm tra chuyên ngành với hoạt động thanh tra hành chính.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Thanh tra trong thời gian qua, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật; các giải pháp về tổ chức thi hành Luật thanh tra trong thời gian tới.

Đồng chí Cao Huy chủ trì Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Huy biểu dương kết quả triển khai thi hành Luật Thanh tra của các đơn vị, nhất là ngành Thanh tra tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thanh tra để bảo đảm việc tuân thủ nghiêm minh kết luận thanh tra, đồng thời, tiếp tục quan tâm, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra viên và đề xuất đến các cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Luật Thanh tra. Thanh tra tỉnh cũng cần phối hợp với các đơn vị trong ngành để tránh thanh, kiểm tra chồng chéo, gây khó khăn cho cơ quan, doanh nghiệp.

Sam Nguyễn