TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III
02/08/2017 | 16:18  | View count: 1981

HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 28/TB-HĐND về kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III

 

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III, diễn ra từ ngày 19-21/7/2017 đã xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; nghe và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, các Ban HĐND, Viện kiếm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Xem xét thông qua 9 tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, miễn nhiệm và bầu ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. ..Tại kỳ họp các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm về các nội dung của kỳ họp.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn bộ thông báo kết quả kỳ họp và nghị quyết kỳ họp tại Mục Nghị quyết HĐND.

M.L