TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và đơn giản hóa chế độ báo cáo
12/09/2017 | 16:16  | View count: 1143

Ngày 12/9/2017, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ ngành và địa phương trong cả nước về tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành; UBND các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết nhằm tạo kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là thiết lập hệ thống thông tin thống nhất trên toàn quốc để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Cùng với đó, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cách sử dụng Hệ thống thông tin như: Tiếp nhận phản ánh kiến nghị trực tuyến; Chuyển xử lý phản ánh kiến nghị trực tuyến tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đăng tải công khai kết quả trả lời phản ánh kiến nghị trên Internet; Báo cáo, thống kê tình hình, kết quả xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị; giới thiệu nội dung chủ yếu của đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; cách thức thực hiện hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo…

Tấn Lê