TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
13/09/2017 | 16:25  | View count: 2591

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách được đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017; Phát động toàn xã hội tham gia phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường; Huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi trường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Về nội dung cần thực hiện, trong thời gian diễn ra Chiến dịch, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tùy vào điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung cụ thể sau:  

Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ tỉnh Đắk Nông; Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh địa phương tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng chuyên trang, đăng tải lên website chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề môi trường lớn, giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Để thực hiện thành công kế hoạch, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch; Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung đưa tin, bài, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cho các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

Kết thúc Chiến dịch, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả tình hình triển khai các hoạt động gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trước ngày 13/10/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sam Nguyễn