TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
13/09/2017 | 16:53  | View count: 854

Sáng ngày 13/9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá tại buổi làm việc, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt được kết quả trên nhiều mặt, đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Quan tâm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề như: công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội dạy nghề; công tác quản lý thị trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Bốn ghi nhận nỗ lực của Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các tầng lớp nhân dân, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết những vấn đề phá rừng, tai nạn giao thông, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, học sinh bỏ học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…


Tấn Lê