Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Tin tức - sự kiện

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

14/02/2017 | 02:42 PM  | View count: 504
Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

14/02/2017 | 02:29 PM  | View count: 430
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 596/UBND-CNXD về việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về...

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019

14/02/2017 | 02:25 PM  | View count: 461
Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông - lâm sản và vật tư nông nghiệp Tân Phú và cho thuê đất đối với Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song

14/02/2017 | 02:23 PM  | View count: 449
Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc thu hồi đất 100.000 m 2  đất của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông - lâm sản và vật tư nông nghiệp Tân Phú, đồng thời cho...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý việc tiếp tục xảy ra lấn chiếm đất tại dự án của Công ty TNHH ĐT-TM Long Sơn

14/02/2017 | 02:20 PM  | View count: 404
Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 611/UBND-NN nhằm chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý việc tiếp tục xảy ra lấn chiếm đất tại dự án của Công ty TNHH ĐT-TM Long Sơn. ...

Triểm lãm ảnh