Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
cms-publish-date 04/01/2018 | 03:36  | cms-view-count: 2444

Ngày 03/1, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, (khóa XII) cho cán bộ đảng viên thuộc cơ quan Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã được quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII như Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới... Các nghị quyết này có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước. Việc tổ chức hoc tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này sẽ giúp cấp ủy đảng và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh sự đồng thuận, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát hợp với thực tế nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, đảng viên, cán bộ chiến sỹ.

Theo kế hoạch, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ mở 2 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho100% cán bộ đảng viên, sau học tập các cá nhân sẽ viết thu hoạch để đánh giá về nhận thức và trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết.

Quỳnh Bình

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 0