Cơ cấu tổ chức

ỦY BAN MẶT TRẬN​ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 16:15 PM  | View count: 1339
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông Cơ quan Uỷ ban Mặt trận...

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:39 PM  | View count: 1053
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG   Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh - Địa chỉ: khu hành chính...

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:07 PM  | View count: 1263
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG ​      Trụ sở: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông ​  - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung -...

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:04 PM  | View count: 1092
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG   Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh...

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:00 PM  | View count: 1184
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ ĐĂK NÔNG     Trụ sở UBKT Tỉnh ủy  - Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. - Số Điện thoại:...

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 02:57 PM  | View count: 1774
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG     Trụ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ : Tổ Dân phố 2 - Phường Nghĩa trung - Thị xã Gia...

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 02:52 PM  | View count: 802
BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG   Trụ sở : Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đăk Nông          - Địa chỉ :    ...

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 02:37 PM  | View count: 984
  Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 05013.544.266. Fax: 05013.544.265. E-mail: tudaknong@gmail.com. ...

TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 08/05/2017 | 10:19 AM  | View count: 3140
TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG   Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 05013.544.266 Fax: 05013.544.265 E-mail: tudaknong@gmail.com ...

VĂN PHÒNG UBND TỈNH - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng 14/04/2017 | 08:57 AM  | View count: 645
I. Lãnh đạo Văn phòng   1. Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công - Sinh ngày: 20/8/1958 ...

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 10/04/2017 | 09:37 AM  | View count: 485
  Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 05013.544.266 Fax: 05013.544.265 E-mail: tudaknong@gmail.com   ...