Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 19/01/2018 | 08:48 AM  | View count: 175
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Điều 1: Quy định chung 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Ngày đăng 24/01/2018 | 11:03 AM  | View count: 977
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.   Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

Ngày đăng 24/01/2018 | 11:02 AM  | View count: 84
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH   Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình   Địa chỉ: Đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 0261 3545...

BÁO ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:59 AM  | View count: 85
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở Báo Đăk Nông.   Địa chỉ: Đường Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 02613.544.476. Fax: 02613.544.476 ...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:57 AM  | View count: 310
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: (02613) 544504,...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:55 AM  | View count: 79
GIỚI THIỆU CHUNG   Trụ sở: VKSND tỉnh)   Địa chỉ: Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ), phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: ...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:53 AM  | View count: 201
  Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông   Địa chỉ:   Điện thoại: 02613.544.507

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:50 AM  | View count: 967
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở: Kho Bạc Nhà nước Đăk Nông   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: 0261.3260068. số fax: 02613...

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:48 AM  | View count: 74
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG         Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh Địa chỉ: Đường Lê Lai - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông ...

CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:45 AM  | View count: 105
GIỚI THIỆU CHUNG       Trụ sở Cục thuế tỉnh   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02613.544.274. Fax: 02613.544.270. ...

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 24/01/2018 | 10:42 AM  | View count: 76
CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG     Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​ Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - Số điện thoại: 03613 544. 338 - Fax:...

ỦY BAN MẶT TRẬN​ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 09/05/2017 | 04:15 PM  | View count: 2347
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông Cơ quan Uỷ ban Mặt trận...

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 23/01/2018 | 11:04 AM  | View count: 283
Vị trí, chức năng 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 09:58 AM  | View count: 105
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0501...

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:58 AM  | View count: 92
Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy - Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 02613.548.127 - Fax: 02613.548.224

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:55 AM  | View count: 79
Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh   - Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia...

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:53 AM  | View count: 89
    Trụ sở: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông  ​  - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông   - Điện thoại:...

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:50 AM  | View count: 85
    Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông. -...

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ ĐĂK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:48 AM  | View count: 84
    Trụ sở UBKT Tỉnh ủy     - Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. - Số Điện thoại: (0501) 3544.587 ...

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:45 AM  | View count: 81
    Trụ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ : Tổ Dân phố 2 - Phường Nghĩa trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông - Điện thoại :...