tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ cấu tổ chức

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG
Ngày đăng 23/01/2018 | 08:53  | View count: 1282

 
 Trụ sở: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông 
​ - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông 
 - Điện thoại: 02613.544.354 - 02613.547.574​ 
 - Fax:02613.544.354
 - Email: dukccq@daknong.gov.vn​

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực