Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 19/03/2018 | 14:05 PM  | View count: 419
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện Đắk Mil

Ngày đăng 18/06/2018 | 10:30 AM  | View count: 480
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo...

quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô Hiến Thành...

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:27 AM  | View count: 481
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao thông tại TDP 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:22 AM  | View count: 370
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Nông cũ

Ngày đăng 02/08/2018 | 10:18 AM  | View count: 449
Ngày 2/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Ngày đăng 08/08/2018 | 10:13 AM  | View count: 455
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Xem...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 15/08/2018 | 10:06 AM  | View count: 460
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn huyện Krông Nô. Xem chi tiết văn bản đính kèm

Điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/07/2018 | 02:32 PM  | View count: 965
Ngày  11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ cửa xả tại Km1+918, đường Tôn Đức Thắng xuống hạ lưu dòng chảy (bổ sung)

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:04 AM  | View count: 650
Ngày31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:09 AM  | View count: 1600
Tệp đính kèm Nghị quyết

Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:22 PM  | View count: 952
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, số dự án cần xác định giá đất cụ thể trong...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Lý Thái Tổ đến Khu tái định cư B (giai đoạn 1) đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:27 PM  | View count: 1132
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trìn h: Đường...

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày đăng 11/04/2018 | 10:06 AM  | View count: 996
Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2018 và thay...

Phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong Khu Công nghiệp Nhân Cơ (giai đoạn 1)

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:35 AM  | View count: 1379
Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv Đắk Nông đoạn qua phường Nghĩa Phú

Ngày đăng 01/11/2017 | 03:01 PM  | View count: 1335
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê  duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây...

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/11/2017 | 02:30 PM  | View count: 1310
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông....

Giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

Ngày đăng 28/07/2017 | 08:38 AM  | View count: 1359
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3,...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Ngày đăng 25/07/2017 | 03:57 PM  | View count: 2455
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 02:43 PM  | View count: 3071
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:44 AM  | View count: 1849
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của...