STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 89/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  16/01/2019 Cao Huy
2 86/QĐ-UBND Phê duyệt chi phí phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ năm 2019 16/01/2019 Trần Xuân Hải
3 87/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh 16/01/2019 Trần Xuân Hải
4 78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Sin - Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp 14/01/2019 Trần Xuân Hải
5 83/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 14/01/2019 Trần Xuân Hải
6 84/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 14C nối trung tâm hành chính huyện Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 14/01/2019 Trần Xuân Hải
7 82/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Sắk, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh chính và kênh N1) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
8 213/UBND-KTKH Xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh 14/01/2019 Nguyễn Bốn
9 68/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải  14/01/2019 Trần Xuân Hải
10 79/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông từ Tỉnh lộ 2 qua trung tâm UBND xã Đắk Sắk nối Tỉnh lộ 3 xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil 14/01/2019 Trần Xuân Hải
11 81/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Sin – Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp 14/01/2019 Trần Xuân Hải
12 81/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Sin – Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp 14/01/2019 Trần Xuân Hải
13 80/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
14 85/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Đắk G’long (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
15 77/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi heo 4.000 heo thịt tại Thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Hộ gia đình Lê Cảnh Đông 14/01/2019 Trương Thanh Tùng
16 76/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi heo hộ gia đình Nguyễn Văn Uy tại thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 14/01/2019 Trương Thanh Tùng
17 70/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/01/2019 Cao Huy
18 69/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 11/01/2019 Cao Huy
19 72/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 11/01/2019 Cao Huy
20 61/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Đường vành đai bảo vệ ven hồ từ cầu Đắk Nông đến cầu Bà Thống thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu tại định cư phía Đông hồ Trung tâm và Đường DD2, dự án đầu tư xây dựng công trình : Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 09/01/2019 Trương Thanh Tùng