Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1839/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng công trình thủy điện - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
2 1841/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
3 1840/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Nam Dong giao UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
4 1842/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
5 1843/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 1.400 m2 đất của Công ty TNHH MTV cà phê Đức Lập giao Sở Công thương tỉnh Đắk Nông để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Đội quản lý thị trường số 4, huyện Đắk Mil

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
6 630/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 629/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

16/11/2017 Trương Thanh Tùng
8 1834/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh 

16/11/2017 Nguyễn Bốn
9 628/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 6442/UBND-KGVX

Công văn về việc tham gia điều tra tỷ lệ nhiễm viêm gan vi rút tại cộng đồng

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 1828/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

14/11/2017 Nguyễn Bốn
12 1818/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty phát điện 3 để sử dụng vào mục đích xây dựng đập tràn, đập chính - Công trình thủy điện Buôn Kuốp

14/11/2017 Trương Thanh Tùng
13 1817/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao thông nội thị Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

14/11/2017 Trương Thanh Tùng
14 1826/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban vận động ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Mậu Tuất 2018

14/11/2017 Nguyễn Bốn
15 1802/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

10/11/2017 Trương Thanh Tùng
16 1804/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

10/11/2017 Nguyễn Bốn
17 1802/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

10/11/2017 Trương Thanh Tùng
18 6321/UBND-KTKH

Công văn về việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

09/11/2017 Trần Xuân Hải
19 1800/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Trương Vĩnh Ký chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường THCS, THPT tư thục Trương Vĩnh Ký

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
20 1798/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Đắk Nông thuê đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng làm việc

09/11/2017 Trương Thanh Tùng