VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1248/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội - Hạng mục: Sân bóng đá mini 13/08/2018 Trần Xuân Hải
2 1247/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch ựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp. 13/08/2018 Trần Xuân Hải
3 1246/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Nô (giai đoạn 1)  13/08/2018 Trần Xuân Hải
4 1239/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đỗ Kim Thành, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
5 1238/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
6 1240/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Lại Văn Khoa, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
7 1241/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông chuyển hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
8 1242/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông chuyển hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
9 1243/QĐ-UBND Thu hồi 93.400 m2 đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông cho Công ty TNHH Cây Đàn Hương và thực vật quý hiếm Tây Nguyên thuê để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm do nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
10 3914/UBND-NN Đính chính nội dung Kết luận số 83/KL-UBND ngày 07/8/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 09/08/2018 Trần Văn Diêu
11 1234/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Quốc Sơn chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê  09/08/2018 Trương Thanh Tùng
12 1235/QĐ-UBND Đổi tên bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thành bon Đắk N’Jút 09/08/2018 Nguyễn Bốn
13 414/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 09/08/2018 Nguyễn Bốn
14 412/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/7/2018 đến ngày 02/8/2018) và nhiệm vụ tuần 32 09/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 1229/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thị xã 08/08/2018 Nguyễn Bốn
16 1231/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông
08/08/2018 Trương Thanh Tùng
17 1228/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông; đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 938716 do UBND tỉnh cấp cho Trường Mầm non Hoa Ban 08/08/2018 Trương Thanh Tùng
18 1230/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã vận tải huyện Tuy Đức 08/08/2018 Trương Thanh Tùng
19 3876/UBND-CNXD Đôn đốc tiến độ và tổ chức thực hiện Dự án Hồ Gia Nghĩa 08/08/2018 Trần Xuân Hải
20 3874/UBND-CNXD Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 26/6/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP 07/08/2018 Trần Xuân Hải