Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 220/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên Môi trường 06/02/2018 cao Huy
2 219/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/02/2018 cao Huy
3 221/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý Sở Công thương tỉnh Đăk Nông 06/02/2018 cao Huy
4 2018/QĐ-UBND Thu hồi 633.261m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đăk Nông thuê 05/02/2018 Trần Xuân Hải
5 209/QĐ-UBND

Thu hồi 261.740 m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu

An Phong Đắk Nông thuê 

05/02/2018 Trần Xuân Hải
6 207/QĐ-UBND

Cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ trung tâm thị trấn Đắk Mâm

05/02/2018 Trần Xuân Hải
7 210/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi  Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2018-2019 05/02/2018 Nguyễn Bốn
8 210/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi  Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2018-2019 05/02/2018 Nguyễn Bốn
9 168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

31/01/2018 Nguyễn Bốn
10 165/QĐ-UBND Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu dự án : Đường cơ động từ Trung tâm Huyện Tuy Đức đến Đại đội Bộ binh 3, huyện Tuy Đức 31/01/2018 Trần Xuân Hải
11 552/UBND-NN Về việc thực hiện Chương trình Đăk Nông - Mùa Bơ chín 31/01/2018 Nguyễn Bốn
12 163/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đăk Nông năm 2018 31/01/2018 cao Huy
13 167/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông 31/01/2018 Trần Xuân Hải
14 143/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thànhDự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng - Hạng mục: Trục đường N2 (đoạn đường bổ sung) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng

30/01/2018 Nguyễn Bốn
15 148/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

30/01/2018 Trần Xuân Hải
16 155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/01/2018 Trần Xuân Hải
17 156/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

30/01/2018 Trần Xuân Hải
18 154/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 243,4 m2 đất của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu giao cho UBND huyện Đắk Song quản lý, bố trí sử dụng

30/01/2018 Trần Xuân Hải
19 148/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông 

30/01/2018 Trần Xuân Hải
20 159/QĐ-UBND Quyết định về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đăk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 30/01/2018 cao Huy