Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 202/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất D18 và D20 tại đường Tôn Đức Thắng

09/09/3851 Trương Thanh Tùng
2 233/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019

14/02/2185 Trương Thanh Tùng
3 1532/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song cho Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song thuê; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe huyện Đắk Song

21/09/2017 Trần Xuân Hải
4 5229/UBND-NC Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20/09/2017 Cao Huy
5 1531/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
6 1530/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
7 1529/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
8 1528/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
9 1527/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
10 1526/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
11 1524/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải giao UBND huyện Đắk Glong quản lý

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
12 1523/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ khoản 1, Điều 1, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6, đồng thời cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
13 1522/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù  hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

20/09/2017 Trần Xuân Hải
14 5228/BCĐ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2017

20/09/2017 Cao Huy
15 500/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
16 5186/UBND-CNXD

Công văn về việc đôn đốc tiến độ đường tránh; xử lý các trường hợp cản trở thi công, đào đắp sai quy định

19/09/2017 Trần Xuân Hải
17 5197/QĐ-UBND

Công văn về việc xử lý nhóm 16 dự án nông lâm nghiệp của các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
18 1521/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình phá rừng trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (đã giải thể)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
19 1520/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện  tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện (Địa điểm trồng rừng: Trồng trên diện tích bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Đắk R’Tíh

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
20 1519/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH thương mại Cường Thắng thuê 236.278,3 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án khai thác sét gạch ngói và sét Kaolin (giai đoạn 1)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo