STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 2104/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Công trình khai thác và chế biến đá tại mỏ đá Bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên 20/12/2018 Nguyễn Bốn
2 2046/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
3 2060/QĐ-UBND Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
4 39/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
5 1994/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Thắng Huy, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
6 38/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 30/11/2018 Trương Thanh Tùng
7 1952/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Thắng Huy, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 30/11/2018 Trương Thanh Tùng
8 36/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
9 35/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
10 37/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
11 1872/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ đá bazan 4A, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
12 34/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 19/11/2018 Trương Thanh Tùng
13 5700/UBND-CNXD Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các doanh nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Trần Xuân Hải
14 33/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 25/10/2018 Trương Thanh Tùng
15 1661/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/10/2018 Trương Thanh Tùng
16 1627/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
17 1607/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Thịnh - Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất khai thác khoáng sản 10/10/2018 Trương Thanh Tùng
18 31/GP-UBND Giấy phép thăm dò  nước dưới đất 04/10/2018 Trương Thanh Tùng
19 1454/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đắk Som, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
14/09/2018 Trương Thanh Tùng
20 1455/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 14/09/2018 Trương Thanh Tùng