VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1454/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đắk Som, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
14/09/2018 Trương Thanh Tùng
2 1455/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 14/09/2018 Trương Thanh Tùng
3 30/GP-UBND Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 13/09/2018 Trương Thanh Tùng
4 1445/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 12/09/2018 Trương Thanh Tùng
5 1446/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH tinh bột sắn Đắk Nông, khai thác nước mặt phục vụ sản xuất 12/09/2018 Trương Thanh Tùng
6 29/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
7 1382/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo Cúc Hà, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi gia súc 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
8 1383/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ KIMGROUP, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
9 25/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
10 26/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
11 28/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
12 1335/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá granite Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song
29/08/2018 Trương Thanh Tùng
13 1336/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Quảng Phú 3, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 29/08/2018 Trương Thanh Tùng
14 1337/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Quảng Phú 1, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô
29/08/2018 Trương Thanh Tùng
15 1333/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Jốk Du, xã Nam Nung, huyện Krông Nô 29/08/2018 Trương Thanh Tùng
16 1239/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đỗ Kim Thành, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
17 1238/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
18 1240/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Lại Văn Khoa, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 13/08/2018 Trương Thanh Tùng
19 23/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 06/08/2018 Trương Thanh Tùng
20 1186/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/08/2018 Trương Thanh Tùng