STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 5700/UBND-CNXD Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các doanh nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Trần Xuân Hải
2 33/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 25/10/2018 Trương Thanh Tùng
3 1661/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/10/2018 Trương Thanh Tùng
4 1627/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
5 1607/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Thịnh - Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất khai thác khoáng sản 10/10/2018 Trương Thanh Tùng
6 31/GP-UBND Giấy phép thăm dò  nước dưới đất 04/10/2018 Trương Thanh Tùng
7 1454/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đắk Som, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
14/09/2018 Trương Thanh Tùng
8 1455/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 14/09/2018 Trương Thanh Tùng
9 30/GP-UBND Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 13/09/2018 Trương Thanh Tùng
10 1445/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 12/09/2018 Trương Thanh Tùng
11 1446/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH tinh bột sắn Đắk Nông, khai thác nước mặt phục vụ sản xuất 12/09/2018 Trương Thanh Tùng
12 29/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
13 1382/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo Cúc Hà, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi gia súc 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
14 1383/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ KIMGROUP, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
15 25/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
16 26/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
17 28/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
18 1335/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá granite Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song
29/08/2018 Trương Thanh Tùng
19 1336/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Quảng Phú 3, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 29/08/2018 Trương Thanh Tùng
20 1337/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Quảng Phú 1, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô
29/08/2018 Trương Thanh Tùng