VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thiện, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 18/06/2018 Trương Thanh Tùng
2 21/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 15/06/2018 Trương Thanh Tùng
3 18/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
4 19/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
5 884/QĐ-UBND Phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế hàng năm đối với các dự án được giao trong năm 2018 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
6 879/QĐ-UBND

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
7 835/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án xây dựng Đắk Mil 01/06/2018 Trương Thanh Tùng
8 795/QĐ-UBND Điều chỉnh tên doanh nghiệp trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 25/05/2018 Trương Thanh Tùng
9 764/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Kiều Văn Thanh, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
10 17/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
11 766/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ đá bazan Đội 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
12 765/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Kiều Văn Thanh, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
13 726/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánhCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - Nhà máy nước Đắk Mil, khai thác nước mặt phục vụ kinh doanh, dịch vụ
16/05/2018 Trương Thanh Tùng
14 724/QĐ-UBND Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Công trình khai thác khoáng sản là đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực dự án xây dựng hồ chứa nước Đắk Tố, Trung đoàn 720, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16(Công ty TNHH MTV 16) 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
15 15/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
16 714/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình Thủy điện, địa điểm trồng rừng: Tại lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
17 715/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2018 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
18 14/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
19 13/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
20 12/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng