VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 795/QĐ-UBND Điều chỉnh tên doanh nghiệp trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 25/05/2018 Trương Thanh Tùng
2 17/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
3 766/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ đá bazan Đội 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
4 764/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Kiều Văn Thanh, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
5 765/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Kiều Văn Thanh, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
6 726/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánhCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - Nhà máy nước Đắk Mil, khai thác nước mặt phục vụ kinh doanh, dịch vụ
16/05/2018 Trương Thanh Tùng
7 724/QĐ-UBND Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Công trình khai thác khoáng sản là đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực dự án xây dựng hồ chứa nước Đắk Tố, Trung đoàn 720, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16(Công ty TNHH MTV 16) 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
8 15/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
9 714/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình Thủy điện, địa điểm trồng rừng: Tại lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
10 715/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2018 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
11 14/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
12 13/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
13 12/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
14 694/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đèo 52, xã Quãng Phú, huyện Krông Nô 09/05/2018 Trương Thanh Tùng
15 684/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ than bùn làm phân bón vi sinh tại mỏ than bùn Bàu Mil, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Đại Lợi Phát 09/05/2018 Nguyễn Bốn
16 11/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/05/2018 Trần Xuân Hải
17 10/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới  04/05/2018 Trương Thanh Tùng
18 09/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng
19 07/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng
20 08/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng