VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 957/QĐ-UBND Ban hành mã định danh của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh 21/06/2018 Cao Huy
2 953/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông 20/06/2018 Trần Xuân Hải
3 954/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, chống thấm, quét sơn trụ sở Tỉnh ủy 20/06/2018 Trần Xuân Hải
4 300/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động 26-CTr/TU ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20/06/2018 Nguyễn Bốn
5 955/QĐ-UBND Giao 5.224,3 m2 đất cho UBND phường Nghĩa Đức sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc 20/06/2018 Trần Xuân Hải
6 298/Kh-UBND Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018  19/06/2018 Nguyễn Bốn
7 296/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2 năm 2018 19/06/2018 Trần Xuân Hải
8 947/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện Đắk Mil 18/06/2018 Trương Thanh Tùng
9 293/KH-UBND Tổ chức họp báo truyền thông chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 2893/UBND-KTKH Xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI năm 2018. 18/06/2018 Trần Xuân Hải
11 2886/UBND-KTKH Điều chỉnh đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn
12 2887/UBND-KTKH Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn
13 292/KH-UBND Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 946/QĐ-UBND Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 2877/UBND-NN Cho phép sử dụng địa danh ĐẮK MIL cho nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Đắk Mil” 18/06/2018 Trương Thanh Tùng
16 943/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thiện, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 18/06/2018 Trương Thanh Tùng
17 940/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 948/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai Hệ thống kết nối mạng trực tuyến tại phiên tòa 18/06/2018 Trần Xuân Hải
19 942/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Nguyễn Bốn
20 20/GP-MT/UBND Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh