Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 392/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 1206/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động, trẻ em thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

21/07/2017 Cao Huy
3 1201/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tâp thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa; người có công với cách mạng đã có nhiều thành tích trong công tác, lao động, sản xuất.

20/07/2017 Nguyễn Bốn
4 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể năm 2017

20/07/2017 Trần Xuân Hải
5 1203/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1204/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 2030”

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 1197/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng trụ sở Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

19/07/2017 Nguyễn Bốn
8 1198/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trần Xuân Hải
9 1199/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH xây dựng Trường Hải thuê 103.333,6 m2 đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản (giai đoạn 1)

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
10 1200/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 và  khoản 2, Điều 1, Quyết định số 465QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
11 377/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

18/07/2017 Cao Huy
12 378/KH-UBND

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

18/07/2017 Cao Huy
13 379/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2017

18/07/2017 Cao Huy
14 1172/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Golf Gia Nghĩa

17/07/2017 Trương Thanh Tùng
15 1173/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Viễn thông Đắk Nông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

17/07/2017 Trương Thanh Tùng
16 1184/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

17/07/2017 Nguyễn Bốn
17 3720/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

14/07/2017 Trần Văn Diêu
18 3707/UBND-TTĐT

Công văn về việc tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

14/07/2017 Cao Huy
19 3719/UBND-KGVX

Công văn về việc  tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017

 

14/07/2017 Cao Huy
20 3721/UBND-TH

Công văn về việc triển khai Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 

14/07/2017 Ngô Xuân Lộc