VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181 549/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan  thôn 3 xã Kiến Thành, huyện Đăk R'Lấp 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
182 530/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xây dựng xã Đăk Nang, cã Đức Xuyên, huyện Krông Nô 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
183 531/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói xã Đăk Ha, huyện Đăk GLong 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
184 532/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ than bùn Đăk Gour, xã Thuận An, huyện Đăk Mil 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
185 533/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đăk Ađior , xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
186 534/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn 1, xã Đăk R'La, huyện Đăk Mil 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
187 535/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Đăk Som, xã Đăk Som, huyện Đăk Glong 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
188 537/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
189 538/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'Lấp 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
190 539/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đăk Ru, huyện Đăk R'Lấp 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
191 540/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Quảng Phú 2, xã Quãng Phú, huyện Krông Nô
17/04/2018 Trương Thanh Tùng
192 543/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn 5, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
193 544/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Bu Đốp II, xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'Lấp 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
194 545/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Hố Kè, xã Đăk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
195 546/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Jôk Du, xã Nam Nung, huyện Krông Nô 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
196 548/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói Trúc Sơn, xã Trúc Sơn, huyện Cu Jut 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
197 536/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
198 550/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoán sản mỏ đá Bazan Buôn Nui xã EaPo, huyện cư Jut 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
199 172/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018 và nhiệm vụ tuần 16 17/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
200 170/KH-UBND Triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 17/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh