Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181 6254/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 225-KL/TU của Tỉnh ủy

06/11/2017 Trần Văn Diêu
182 1782/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
183 1785/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
184 1773/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản than bùn tại mỏ than bùn Bàu Mil, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
185 1774/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao 305,1 m2 đất và cho phép Công ty TNHH MTV An Phương Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng 1.516 m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
186 1772/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH MTV An Phương Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 06/11/2017 Trương Thanh Tùng
187 1783/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất củaCông ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đại Thành

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
188 1780/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện Đồng Nai 3 - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
189 1781/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông quản lý để thực hiện dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
190 1779/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 26 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong 30 năm xây dựng và phát triển huyện Krông Nô 

06/11/2017 Nguyễn Bốn
191 1776/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư mở rộng Khu liên hợp thương mại – dịch vụ và chế biến hàng nông sản xuất khẩu tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
192 1775/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THCS Trần Phú

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
193 1771/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông 

06/11/2017 Nguyễn Bốn
194 1786/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn kết dư các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2011-2016

06/11/2017 Nguyễn Bốn
195 6243/UBND-KTKH

Công văn về việc thực hiện Chương trình MTQG năm 2017 từ nguồn kết dư các Chương trình mục MTQG giai đoạn 2011-2016

06/11/2017 Trần Xuân Hải
196 6245/UBND-NN

Công văn về việc khắc phục thiệt hại do cơn bảo số 12 gây ra

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
197 6217/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần sản xuất chế biến Nông sản Việt

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
198 602/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
199 1767/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh

03/11/2017 Nguyễn Bốn
200 6058/UBND-KGVX Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ 03/11/2017 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh