Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181 1397/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016

25/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
182 438/BC-UBND

Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

25/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
183 1396/QĐ-UBND

Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra liên ngành số 1145 việc thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936

25/08/2017 Trần Xuân Hải
184 1395/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện Đồng Nai 3 (diện tích 100,759 ha đã giao kế hoạch năm 2016)

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
185 1394/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả và sử dụng kinh phí dự phòng để trồng dặm trên diện tích rừng trồng bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng, thuộc diện tích trồng rừng thay thế năm 2015 của Trung Đoàn 726

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
186 1393/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
187 436/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2021

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
188 437/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
189 4599/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra đối với 05 doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án tại huyện Cư Jút

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
190 435/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến hết năm 2016 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
191 434/BC-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

24/08/2017 Nguyễn Bốn
192 1392/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh đắk nông đến năm 2020

24/08/2017 Tôn
193 1388/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017 23/08/2017 Nguyễn Bốn
194 433/BC-UBND

Báo cáo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 thực hiện chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

23/08/2017 Nguyễn Bốn
195 1387/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng

23/08/2017 Nguyễn Bốn
196 1383/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng
197 1382/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng
198 1381/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 08 Ông (bà) là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương 

23/08/2017 Nguyễn Bốn
199 1380/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân bị dao đâm làm chấn thương sọ não

23/08/2017 Nguyễn Bốn
200 1378/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 498/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk R’lấp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

23/08/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo