Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
201 967/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển tạm ứng ngân sách năm 2016 sang năm 2017

09/06/2017 Nguyễn Bốn
202 965/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh tên tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

09/06/2017 Nguyễn Bốn
203 963/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng của tỉnh Đắk Nông năm 2016

09/06/2017 Trương Thanh Tùng
204 2981/UBND-NN

Công văn về dự án đầu tư khu phố thương mại, huyện Krông Nô

09/06/2017 Trương Thanh Tùng
205 306/QĐ-UBND

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ 

09/06/2017 Nguyễn Bốn
206 305/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ

09/06/2017 Nguyễn Bốn
207 960/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

09/06/2017 Cao Huy
208 962/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Tất Thắng

09/06/2017 Trương Thanh Tùng
209 303/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/06/2017 Trương Thanh Tùng
210 302/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

09/06/2017 Nguyễn Bốn
211 961/QĐ-UBND

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

08/06/2017 Nguyễn Bốn
212 301/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 

08/06/2017 Cao Huy
213 958/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

07/06/2017 Cao Huy
214 957/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường

07/06/2017 Ca
215 956/QĐ-UBND

Quyêt định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Địa chất – Khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường

07/06/2017 Cao Huy
216 954/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

07/06/2017 Cao Huy
217 955/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông (đối với ông Phạm Ngọc Tuyển)

06/06/2017 Nguyễn Bốn
218 953/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

06/06/2017 Nguyễn Bốn
219 952/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

06/06/2017 Nguyễn Bốn
220 951/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

06/06/2017 Nguyễn Bốn