VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
221 507/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11/04/2018 Trương Thanh Tùng
222 163/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018
11/04/2018 Cao Huy
223 02/CĐ-UBND Khắc phục hậu quả tai nạn giao thông trên tuyến QL14 đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 11/04/2018 Cao Huy
224 499/QĐ-UBND Thu hồi và hủy bỏ Quyết định 411/QĐ-UBND ngày 26 thang 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn
225 1609/UBND-KTKH Thẩm định chủ trương các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10/04/2018 Nguyễn Bốn
226 498/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 10/04/2018 Nguyễn Bốn
227 496/QĐ-UBND Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn
228 497/QĐ-UBND Tặng Danh hiệu thi đua năm 2017 10/04/2018 Nguyễn Bốn
229 161/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 30/3/2018 đến ngày 5/4/2018) và nhiệm vụ tuần tới 10/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
230 491/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh một số khoản mục của Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 26/6/2014 và Quyết định số 479/QĐ-UBND, ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 09/04/2018 Nguyễn Bốn
231 492/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 09/04/2018 Cao Huy
232 637/QĐ-UBND Phân khai kinh phí công tác mộ và Nghĩa trang liệt sĩ thuộc nguồn vốn Trung ương ủy quyền năm 2018 06/04/2018 Trương Thanh Tùng
233 157/KH-UBND Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 06/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
234 486/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông 06/04/2018 Cao Huy
235 487/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông
06/04/2018 Trương Thanh Tùng
236 04/CT-UBND Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2018 Cao Huy
237 480/QĐ-UBND Điều chuyển biên chế sự nghiệp 05/04/2018 Nguyễn Bốn
238 474/QĐ-UBND Cử Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc 05/04/2018 Nguyễn Bốn
239 478/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí xây dựng Phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý 05/04/2018 Nguyễn Bốn
240 473/QĐ-UBND Chi Quỹ phòng, chống thiên tai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 
05/04/2018 Trương Thanh Tùng