Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
241 932/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

02/06/2017 Nguyễn Bốn
242 934/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (đối với ông Trần Đình Ninh)

02/06/2017 Nguyễn Bốn
243 933/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (đối với ông Nguyễn Xuân Nhu)

02/06/2017 Nguyễn Bốn
244 935/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định cho thuê đất; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Viễn thông Đắk Nông

02/06/2017 Trương Thanh Tùng
245 936/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

02/06/2017 Trương Thanh Tùng
246 937/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc công trình trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

02/06/2017 Trần Xuân Hải
247 294/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

02/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
248 893/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

02/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
249 895/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chuyển, thanh lý xe ô tô sau khi sắp xếp 

02/06/2017 Nguyễn Bốn
250 921/QĐ-UBND

Quyết định về việc giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng hạng mục công trình tuyến đường vào Trạm biến áp 220 Kv Đắk Nông

01/06/2017 Trương Thanh Tùng
251 908/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
252 909/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
253 910/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

01/06/2017 Trương Thanh Tùng
254 911/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 5.000 m2 đất của Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An giao Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông để xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Mil

01/06/2017 Trương Thanh Tùng
255 912/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

01/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
256 913/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện Đắk Rung 1 năm 2017

01/06/2017 Trần Xuân Hải
257 914/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

01/06/2017 Cao Huy
258 915/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động - ngân sách, kế hoạch mua sắm đấu thầu, danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho năm tài chính 2016 và 6 tháng năm 2017 của dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (3EM)

01/06/2017 Nguyễn Bốn
259 916/QĐ-UBND

Quyết định về việc ủy quyền ký Thỏa thuận vay lại dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

01/06/2017 Nguyễn Bốn
260 917/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

01/06/2017 Trần Xuân Hải