Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 918/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
262 920/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân khai diện tích trồng rừng thay thế cho các chủ rừng gắn với từng dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

01/06/2017 Trương Thanh Tùng
263 292/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi

01/06/2017 Nguyễn Bốn
264 291/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

01/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
265 290/KH-UBND

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số chính sách xã hội

01/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
266 293/BC-UBND

Đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý giai đoạn 2011-2016; mục tiêu, quan điểm và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trong thời gian tới

01/06/2017 Nguyễn Bốn
267 883/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 (30% còn lại)

31/05/2017 Nguyễn Bốn
268 894/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí để tổ chức giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ I, năm 2016

31/05/2017 Nguyễn Bốn
269 891/QĐ-UBND

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc Omeprem 20 cho các bệnh viện.

31/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
270 892/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk G’long và huyện Cư Jút (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

31/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
271 896/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Tổ xử lý tài sản và công nợ cho HĐGT Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức

31/05/2017 Nguyễn Bốn
272 897/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung và thu hồi tạm ứng kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

31/05/2017 Nguyễn Bốn
273 898/QĐ-UBDN

Về việc phê duyệt Đề án cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm an toàn của Tổ hợp tác, Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

 

31/05/2017 Trần Xuân Hải
274 899/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản than bùn trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ than bùn Bàu Mil, xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông”

31/05/2017 Trương Thanh Tùng
275 901/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Lai Hương 2

31/05/2017 Trương Thanh Tùng
276 902/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

31/05/2017 Trương Thanh Tùng
277 903/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Duy trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

31/05/2017 Trương Thanh Tùng
278 904/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

31/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
279 905/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH ô tô Duy Anh Vũ

31/05/2017 Trương Thanh Tùng
280 907/QĐ-UBND

Quyết định về việc  phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút.

31/05/2017 Trần Xuân Hải