Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 5844/UBND-NN

Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017

18/10/2017 Trương Thanh Tùng
262 1662/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Cao Huy
263 1661/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Nguyễn Bốn
264 5783/UBND-NN

Công văn về việc xử lý thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

17/10/2017 Trần Văn Diêu
265 5782/UBND-NN

Công văn về việc thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa công trình thủy lợi Đắk Rồ

17/10/2017 Trần Xuân Hải
266 1659/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

 

17/10/2017 Nguyễn Bốn
267 1658/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Nguyễn Bốn
268 1657/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bổ sung các chức danh Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2020

17/10/2017 Nguyễn Bốn
269 1656/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng

17/10/2017 Nguyễn Bốn
270 5776/UBND-NC

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

17/10/2017 Nguyễn Bốn
271 5777/UBND-NC

Công văn về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

17/10/2017 Nguyễn Bốn
272 1644/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

17/10/2017 Trần Xuân Hải
273 5772/UBND-NC

Công văn về việc xử lý Kết luận thanh tra số 180/KL-TTr ngày 10/10/2017 của Thanh tra tỉnh

16/10/2017 Trương Thanh Tùng
274 5765/UBND-NN

Công văn về việc xử lý diện tích đất trồng xoan của Công ty TNHH MTV Nam Nung

16/10/2017 Trần Xuân Hải
275 5760/HĐGT

Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Phương án giải thể các công ty 

16/10/2017 Trần Xuân Hải
276 57759/UBND-KTKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nhóm, loại tài nguyên

16/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển
277 5758/UBND-CNXD

Công văn về việc bố trí nơi làm việc cho Trung tâm thông tin và trụ sở làm việc của Ban Quản lý công viên địa chất núi lửa Krông Nô  

16/10/2017 Nguyễn Bốn
278 5657/UBND-CNXD

Công văn về chủ trương nâng cấp, sửa chữa công trình Bệnh viên đa khoa huyện Đắk Song.

16/10/2017 Nguyễn Bốn
279 5755/UBND-NN

Công văn về việc quy hoạch chi tiết các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

16/10/2017 Nguyễn Bốn
280 5754/UBND-NN

Công văn về việc kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ  

16/10/2017 Nguyễn Bốn