VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 436/QĐ-UBND Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Doanh ghiệp tư nhân Trần Phúc 28/03/2018 Trương Thanh Tùng
262 435/QĐ-UBND Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xãGia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên 28/03/2018 Trương Thanh Tùng
263 128/KH-BTC Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017-2018 28/03/2018 Trương Thanh Tùng
264 432/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017 - 2018 28/03/2018 Trương Thanh Tùng
265 433/QĐ-UBND Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017 - 2018 28/03/2018 Trương Thanh Tùng
266 434/QĐ-UBND Giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
28/03/2018 Trương Thanh Tùng
267 427/QĐ-UBND Công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
27/03/2018 Nguyễn Bốn
268 428/QĐ-UBND Công nhận xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 27/03/2018 Nguyễn Bốn
269 429/QĐ-UBND Công nhận xã Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 27/03/2018 Nguyễn Bốn
270 425/QĐ-UBND Công nhận xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
27/03/2018 Nguyễn Bốn
271 426/QĐ-UBND Công nhận xã Nam Dong, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 27/03/2018 Nguyễn Bốn
272 125/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 16/3/2018 đến ngày 22/3/2018) và nhiệm vụ tuần 13

27/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
273 421/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu biên chế cho các Hội có tính chất đặc thù năm 2017 của tỉnh Đăk Nông 27/03/2018 Nguyễn Bốn
274 422/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022 27/03/2018 Cao Huy
275 412/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đăk Nông năm 2018
26/03/2018 Trần Xuân Hải
276 415/QĐ-UBND Giao 4.592,3 m2 đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Niệm Phật đường Phước Quang 26/03/2018 Trương Thanh Tùng
277 414/QĐ-UBND Cho thuê 2.500,2 m2 đất; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Đức Tiến Lê 
26/03/2018 Trương Thanh Tùng
278 416/QĐ-UBND

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá Gabro Đồi 982, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức

26/03/2018 Trương Thanh Tùng
279 408/QĐ-UBND Tặng khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác góp phần phát triển khi tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2017 26/03/2018 Nguyễn Bốn
280 409/QĐ-UBND Tặng thưởng Bằng khen của Chut tịch UBND tỉnh trong phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu gia cam" giai đoạn 2009-2018 26/03/2018 Nguyễn Bốn