Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 1575/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá

02/10/2017 Trần Xuân Hải
262 1576/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

02/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
263 1578/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016-2020) 

02/10/2017 Nguyễn Bốn
264 1579/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

02/10/2017 Nguyễn Bốn
265 1577/QĐ-UBND Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 02/10/2017 Nguyễn Bốn
266 525/BC-UBND

Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 09 tháng đầu năm 2017

02/10/2017 Trần Xuân Hải
267 526/KH-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020 

02/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
268 528/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

02/10/2017 Trần Xuân Hải
269 527/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

02/10/2017 Trần Xuân Hải
270 522/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

29/09/2017 Nguyễn Bốn
271 5409/UBND-NN

Công văn về việc rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

29/09/2017 Trần Xuân Hải
272 5425/UBND-NN

Công văn về việc xử lý phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật tại Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên

29/09/2017 Nguyễn Bốn
273 5421/UBND-NN

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình WB

29/09/2017 Nguyễn Bốn
274 5431/UBND-NC

Công văn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

29/09/2017 Nguyễn Bốn
275 518/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
276 520/BC-UBND

Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
277 521/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông 9 tháng đầu năm, phương hướng tháng 10 và quý IV năm 2017 

29/09/2017 Nguyễn Bốn
278 1572/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LI YEQIAO

29/09/2017 Nguyễn Bốn
279 5409/UBND-NN

Công văn về việc rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

29/09/2017 Trần Xuân Hải
280 1569/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất thuộc Trụ sở UBND xã Nam Bình cũ, do UBND huyện Đắk Song quản lý, sử dụng

29/09/2017 Nguyễn Bốn