Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 1307/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và tri ân tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2017”

09/08/2017 Trần Xuân Hải
262 1306/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh số dư dự toán năm 2016 chuyển sang năm 2017 của Sở Y tế tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh 

09/08/2017 Trần Xuân Hải
263 1305/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Đắk Nông

09/08/2017 Trần Xuân Hải
264 1304/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

09/08/2017 Trần Xuân Hải
265 1303/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển kinh phí thực hiện chi trả chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

09/08/2017 Trần Xuân Hải
266 4261/UBND-KTKH

Công văn về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

09/08/2017 Trần Xuân Hải
267 416/BC-UBND

Báo cáo thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

08/08/2017 Trần Xuân Hải
268 1301/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành, quản lý Dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 05 huyện, thị xã, gồm: Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa

08/08/2017 Trương Thanh Tùng
269 1300/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

08/08/2017 Trương Thanh Tùng
270 06/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
271 4211/UBND-KGVX

Công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức công diễn tại các địa phương

07/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
272 1294/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

 

04/08/2017 Trương Thanh Tùng
273 1297/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

04/08/2017 Cao Huy
274 4186/UBND-NN Công văn về việc xử lý ô nhiễm môi trường   04/08/2017 Trương Thanh Tùng
275 4173/UBND-NC

Công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

04/08/2017 Nguyễn Bốn
276 4181/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

04/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
277 1291/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020

04/08/2017 Nguyễn Bốn
278 409/BC-UBND

Báo cáo về việc xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh

03/08/2017 Nguyễn Bốn
279 411/BC-UBND

Kết quả thực hiện Đề án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh, Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (mô hình Bác sĩ gia đình)

03/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
280 1290/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

03/08/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo