Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 5749/UBND-KTKH

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất 

16/10/2017 Nguyễn Bốn
282 5747/UBND-CNXD

Công văn về việc triển khai thực hiện dự án: Đường Bờ Tây, Đường Bờ Đông hồ Trung tâm thị xã Gia Nghĩa

16/10/2017 Trần Xuân Hải
283 5736/UBND

Công văn về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục xác nhận hàng hóa để phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây truyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất đầu tư của dự án 

16/10/2017 Trần Văn Diêu
284 5736/UBND-NN

Công văn về việc triển khai lập dự án mô hình thí điểm bảo vệ môi trường theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

16/10/2017 Trần Văn Diêu
285 5735/UBND-NN

Công văn về việc góp ý vào dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ

16/10/2017 Trần Văn Diêu
286 5733/UBND-NN Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 5183/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và MT 16/10/2017 Trần Văn Diêu
287 5732/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 8107/KL-BTNMT của Bộ Tài nguyên và MT

16/10/2017 Trần Văn Diêu
288 5734/UBND-NN

Công văn về phương án sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp

16/10/2017 Trần Văn Diêu
289 5731/UBND-NN

Công văn về việc chấn chỉnh việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

16/10/2017 Nguyễn Bốn
290 5730/UBND-NN

Công văn về việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

16/10/2017 Trần Văn Diêu
291 5761/UBND-KGVX

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương 

16/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển
292 558/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
293 1655/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh vị trí đất tái định cư cho hộ Lê Đình Mão tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
294 1654/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

16/10/2017 Nguyễn Bốn
295 1653/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bố trí đất tái định cư cho hộ ông Thái Hữu Công

16/10/2017 Trương Thanh Tùng
296 1651/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành tiêu chí phân loại vườn cây Cà phê vối, vườn cây Ca cao và vườn cây Cao su để phục vụ Cổ phần hóa Công ty Cà phê Đức Lập

16/10/2017 Trần Xuân Hải
297 1650/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kinh phí khen thưởng phúc lợi cho huyện Đắk R’lấp có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

16/10/2017 Nguyễn Bốn
298 1649/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định một số nội dung và mức hỗ trợ tạm thời thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Nguyễn Bốn
299 1648/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh tên trích yếu và tên Điều 1 Quyết định số 313/QĐ-UBND, ngày 24/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

16/10/2017 Trần Xuân Hải
300 1647/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lanh bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 220-500kV thuộc địa bàn tỉnh Đăk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải