Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 1288/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản than bùn trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ than bùn Đắk Gour (mở rộng),xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông”

03/08/2017 Trương Thanh Tùng
282 12887/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 216,285 ha đất của Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Đức Lập giao UBND huyện Krông Nô quản lý

03/08/2017 Trương Thanh Tùng
283 1286/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông 

03/08/2017 Trương Thanh Tùng
284 1285/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Điều 1, Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

03/08/2017 Trương Thanh Tùng
285 1284/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông

03/08/2017 Trương Thanh Tùng
286 4103/UBND-KTKH

Công văn về việc tạm dừng việc xem xét các chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng, khai thác, kinh doanh về rừng và đất rừng. 

02/08/2017 Nguyễn Bốn
287 1280/QĐ-UBND

Quyết định về việc giảm dự toán NSNN năm 2017 của các cơ quan, đơn vị để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

02/08/2017 Nguyễn Bốn
288 1279/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Quang Vũ thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác và chế biến khoáng sản (giai đoạn 1)

02/08/2017 Trương Thanh Tùng
289 1277/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

02/08/2017 Cao Huy
290 4112/UBND-KTKH

Công văn về việc tăng cường công tác thu NSNN 6 tháng cuối năm 2017

02/08/2017 Nguyễn Bốn
291 4081/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn tỉnh 

02/08/2017 Nguyễn Bốn
292 4088/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

02/08/2017 Cao Huy
293 4085/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện 

02/08/2017 Trần Văn Diêu
294 1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

02/08/2017 Nguyễn Bốn
295 1275/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

02/08/2017 Trương Thanh Tùng
296 404/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

01/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
297 4062/UBND-KTKH

Công văn về việc xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp

01/08/2017 Phạm Ngọc Tuyển
298 1273/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ 751 đợt 4 năm 2017, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

01/08/2017 Trần Xuân Hải
299 1271/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa công trình thuỷ điện Đắk Sin 1, năm 2017

01/08/2017 Trần Xuân Hải
300 1270/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

01/08/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo