VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 410/QĐ-UBND Tặng thưởng Bằng khen chủa chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tuyền truyền hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017 26/03/2018 Nguyễn Bốn
282 399/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Khoản 6, Khoản 12, Điều 1 Quyết định số 1584/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014 và Điều 1, Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 23/03/2018 Trần Xuân Hải
283 1305/UBND-NC Công bố danh sách Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp 22/03/2018 Cao Huy
284 398/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Đắk Nông
22/03/2018 Trần Xuân Hải
285 397/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông

22/03/2018 Trần Xuân Hải
286 392/QĐ-UBND

Tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

22/03/2018 Nguyễn Bốn
287 215/VPUBND-KSTT

Rà soát nhu cầu giải quyết TTHC trong ngày nghỉ

22/03/2018 Trần Văn Diêu
288 119/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I, năm 2018
21/03/2018 Nguyễn Bốn
289 116/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 2/3/2018 đến ngày 8/3/2018) và nhiệm vụ tuần 12 21/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
290 386/QĐ-UBND Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông Trung ương bổ sung năm 2018 21/03/2018 Nguyễn Bốn
291 387/QĐ-UBND

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

21/03/2018 Cao Huy
292 385/QĐ-UBND

Điều chỉnh Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
293 379/QĐ-UBND Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh 20/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
294 113/KH-UBND Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  20/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
295 380/QĐ-UBND

Phê duyệt kinh phí nộp tiền trồng rừng thay thế điện tích rừng chuyển sang xây dựng đường tuần tra biên giới của Bộ Tư lệnh Quân khu 5

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
296 378/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 
19/03/2018 Trương Thanh Tùng
297 377/QĐ-UBND

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần xây dựng Giao thông Beton 6

19/03/2018 Trương Thanh Tùng
298 174/KH-UBND Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2018 Nguyễn Bốn
299 374/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 16/03/2018 Cao Huy
300 373/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018  15/03/2018 Trần Xuân Hải