Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 1566/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh 

29/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
282 1567/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

29/09/2017 Nguyễn Bốn
283 1568/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2017

29/09/2017 Nguyễn Bốn
284 1570/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Báo nhân dân

29/09/2017 Trần Xuân Hải
285 1562/QĐ-UBND

Quyết định về việc chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đắk Mil từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

28/09/2017 Nguyễn Bốn
286 5380/UBND-NN

Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/09/2017 Trần Xuân Hải
287 513/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

28/09/2017 Nguyễn Bốn
288 514/QĐ-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2017

28/09/2017 Nguyễn Bốn
289 515/BC-UBND

Kết quả kiểm tra tính hợp pháp trong hoạt động của một số cơ quan công chứng trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đắk R’lấp, huyện Tuy Đức vay vốn ngân hàng

28/09/2017 Nguyễn Bốn
290 1564/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco cho Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Văn Được thuê do chuyển nhượng một phần dự án

28/09/2017 Trần Xuân Hải
291 512/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện các Đề án của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

28/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
292 509/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

27/09/2017 Nguyễn Bốn
293 510/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

27/09/2017 Nguyễn Bốn
294 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018

27/09/2017 Nguyễn Bốn
295 1556/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Đức (Đắk Nông ngày nay)

 

27/09/2017 Nguyễn Bốn
296 1559/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

27/09/2017 Trần Xuân Hải
297 1560/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư

27/09/2017 Trần Xuân Hải
298 508/KH-UBND

 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017

27/09/2017 Cao Huy
299 505/BC-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Sưu tầm tài liệu quý, hiếm; các tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông” giai đoạn 2017-2021

26/09/2017 Nguyễn Bốn
300 506/BC-UBND

Báo cáo Về việc đánh giá kết quả và những tồn tại hạn chế trong hoạt động Cụm, khối thi đua 

26/09/2017 Nguyễn Bốn