Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 289/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017

31/05/2017 Cao Huy
282 284/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

31/05/2017 Nguyễn Bốn
283 885/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 2016

30/05/2017 Nguyễn Bốn
284 884/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017 (đợt 1)

30/05/2017 Nguyễn Bốn
285 287/BC-UBND

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 17/4/2007 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển GTVT tỉnh Đắk Nông  giai đoạn 2007-2010 định hướng đến năm 2020.

30/05/2017 Trần Xuân Hải
286 285/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh 

30/05/2017 Nguyễn Bốn
287 882/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán lương và một số hoạt động khác của Dự án: Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
288 886/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

30/05/2017 Nguyễn Bốn
289 887/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực đất các công ty nông lâm nghiệp trả về địa phương và lập hồ sơ ranh giới khu vực đất nông lâm trường được giao bổ sung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
290 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
291 890/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, UBND huyện Đắk Glong, UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý

30/05/2017 Trương Thanh Tùng
292 889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
293 879/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Phật sự, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2012 - 2017 

30/05/2017 Nguyễn Bốn
294 880/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
295 881/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2017

30/05/2017 Nguyễn Bốn
296 282/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017

26/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
297 281/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Cao Huy
298 280/BC-UBND

Báo cáo kết quả tiếp xúc và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

26/05/2017 Nguyễn Bốn
299 869/QĐ-UBND

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
300 860/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt dự án đầu tư Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

 

26/05/2017 Nguyễn Bốn