Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
301 866/QĐ-UBND

Về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ (đối với bà Nguyễn Thị Bích Thảo)

26/05/2017 Nguyễn Bốn
302 867/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ đối với ông K’ War Nao M’Ham

26/05/2017 Nguyễn Bốn
303 868/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
304 279/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
305 870/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
306 871/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Ba tuyến đường giao thông khu vực Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
307 872/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân tại Khu dân cư Sùng Đức

26/05/2017 Trương Thanh Tùng
308 873/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đá granit Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Phú Tài

26/05/2017 Trương Thanh Tùng
309 862/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
310 863/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong

25/05/2017 Nguyễn Bốn
311 864/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

25/05/2017 Trương Thanh Tùng
312 850/QĐ-UBND

Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Quân của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Quân

24/05/2017 Nguyễn Bốn
313 861/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông

24/05/2017 Nguyễn Bốn
314 278/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Giải trẻ và thiếu niên Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XVIII, năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông

24/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
315 277/KH-BCĐ

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

24/05/2017 Cao Huy
316 849/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk Glong

24/05/2017 Nguyễn Bốn
317 851/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà khách tỉnh Đắk Nông

24/05/2017 Nguyễn Bốn
318 852/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông

24/05/2017 Nguyễn Bốn
319 853/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ngạch Thanh tra viên chính

24/05/2017 Nguyễn Bốn
320 854/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

24/05/2017 Nguyễn Bốn