VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
301 371/QĐ-UBND Thanh lý tài sản trên đất thuộc chợ vòm Gia Nghĩa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xậy dựng Chợ Gia Nghĩa 14/03/2018 Trần Xuân Hải
302 369/QĐ-UBND

Phê duyệt giá trị bồi thường về lâm sản đối với diện tích rừng tự nhiên (8,737 ha) dự kiến chuyển mục đích sang xây dựng đường tuần tra biên giới của Bộ Tư lệnh Quân khu 5

14/03/2018 Trần Xuân Hải
303 370/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030

14/03/2018 Trần Xuân Hải
304 367/QĐ-UBND Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn thông báo sau (nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh thông qua) 13/03/2018 Trần Xuân Hải
305 366/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 13/03/2018 Cao Huy
306 364/QĐ-UBND

Chi Quỹ phòng, chống thiên tai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai

13/03/2018 Trần Xuân Hải
307 362/QĐ-UBND

Phân chia nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông đợt 1 năm 2018 cho các đơn vị quản lý và sử dụng

13/03/2018 Trần Xuân Hải
308 1111/UBND-NN

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

13/03/2018 Trần Xuân Hải
309 363/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2018

13/03/2018 Trần Xuân Hải
310 354/QĐ-UBND Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đăk Nông 12/03/2018 Nguyễn Bốn
311 325/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Nông 12/03/2018 Cao Huy
312 353/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Cao Huy
313 351/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

12/03/2018 Cao Huy
314 339/QĐ-UBND

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy hoạch một số điểm mỏ cung cấp nguyên vật liệu đá xây dựng phục vụ công trình phát triển hạ tầng giao thông sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trương Thanh Tùng
315 325/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Cao Huy
316 90/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành (Từ ngày 23/022018- đến ngày 01/3/2018) của UBND tỉnh và nhiệm vụ tuần 10 07/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
317 317/QĐ-UBND

Thu hồi 3.727,1 m2 đất của Công ty TNHH Đức Tiến Lê giao UBND huyện Tuy Đức quản lý

07/03/2018 Trương Thanh Tùng
318 321/QĐ-UBND

Về việc giao 2.817,1 m2 đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Bu Prâng

07/03/2018 Trương Thanh Tùng
319 303/QĐ-UBND

Giao 538,1 m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND thị trấn Đắk Mâm

05/03/2018 Trương Thanh Tùng
320 297/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018

01/03/2018 Cao Huy