Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
301 1268/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

01/08/2017 Cao Huy
302 1267/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

01/08/2017 Cao Huy
303 395/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017 và nhiệm vụ tuần tới

31/07/2017 Phạm Ngọc Tuyển
304 396/KH-UBND

Kê hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2017 

31/07/2017 Nguyễn Bốn
305 400/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và các giải pháp ổn định dân di cư tự do trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

31/07/2017 Trương Thanh Tùng
306 1265/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

31/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
307 1264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco cho Công ty TNHH MTV Cảnh Phát thuê do chuyển nhượng một phần dự án

31/07/2017 Trương Thanh Tùng
308 1262/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp

31/07/2017 Trương Thanh Tùng
309 1261/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 2 các Quyết định số: 2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; 2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; 364/QĐUBNDngày 02/3/2017; 366/QĐ-UBND ngày 02/3/2017; 576/QĐ-UBND ngày 05/4/2017; 890/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

31/07/2017 Trương Thanh Tùng
310 3992/UBND-KGVX

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình giúp đỡ Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tỉnh 

31/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
311 3986/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 996-TB/TU

31/07/2017 Trần Văn Thương
312 392/KH-UBND

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

31/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
313 1258/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại các Sở, Ban, ngành

31/07/2017 Cao Huy
314 1257/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

31/07/2017 Cao Huy
315 3972/UBND-TH

Công văn về việc đề xuất nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

28/07/2017 Trần Văn Thương
316 3976/UBND-NN

Công văn về việc đôn đốc trồng rừng năm 2017

28/07/2017 Trương Thanh Tùng
317 3968/UBND-NN

Công văn về việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng đối với UBND các xã có rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng 

28/07/2017 Trương Thanh Tùng
318 3983/UBND-TH

Công văn về việc báo cáo các vấn đề vướng mắc, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7/2017

28/07/2017 Trần Văn Thương
319 1248/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 để triển khai thực hiện dự án Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức

28/07/2017 Nguyễn Bốn
320 1249/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2025

28/07/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo