Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
301 1549/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-0250 do Ban Dân tộc tỉnh quản lý, sử dụng  

 

26/09/2017 Nguyễn Bốn
302 1540/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận kết quả bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thi đua khen thưởng Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 - 2020

26/09/2017 Nguyễn Bốn
303 5280/UBND-KTKH

Công văn về việc khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án 3EM

25/09/2017 Nguyễn Bốn
304 5288/UBND-KTKH Công văn về việc xử lý đề nghị của UBND huyện Cư Jút tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 08/9/2017  25/09/2017 Trần Văn Thương
305 5299/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

25/09/2017 Nguyễn Bốn
306 5293/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp mã số BHXH và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH

25/09/2017 Nguyễn Bốn
307 5286/UBND-KTKH

Công văn về việc tăng cường các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
308 08/CT-UBND

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

25/09/2017 Nguyễn Bốn
309 503/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý III năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
310 296/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ đầu tiên của thời gian thuê cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Golf Gia Nghĩa tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

23/09/2017 Trương Thanh Tùng
311 502/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020

22/09/2017 Nguyễn Bốn
312 5258/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

22/09/2017 Nguyễn Bốn
313 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy
314 1535/QĐ-UBND

Quyết định về việc bán tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil (cũ) do UBND huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đắk Nông thực hiện dự án Cơ sở giáo dục mầm non - tiểu học tại thị trấn Đắk Mil

22/09/2017 Nguyễn Bốn
315 1532/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song cho Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song thuê; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe huyện Đắk Song

21/09/2017 Trần Xuân Hải
316 5229/UBND-NC Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20/09/2017 Cao Huy
317 1531/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
318 1530/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
319 1529/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
320 1528/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng