VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
321 80/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/02/2018 đến ngày 22/02/2018 và nhiệm vụ tuần 09

27/02/2018 Phạm Ngọc Tuyển
322 81/KH-UBND

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

27/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
323 3/CT-UBND

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/02/2018 Trần Xuân Hải
324 03/CT-UBND Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
26/02/2018 Trần Xuân Hải
325 73/BC-UBND Tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/02/2018 Nguyễn Bốn
326 826/UBND-NN

Triển khai thực hiện Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

26/02/2018 Trương Thanh Tùng
327 03/CT-UBND Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/02/2018 Trần Xuân Hải
328 68/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đăk Nông năm 2018 13/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
329 71/BC-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của tỉnh Đăk Nông 13/02/2018 Nguyễn Bốn
330 65/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

12/02/2018 Cao Huy
331 265/QĐ-UBND

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ của Công ty TNHH GreenFarm Asia

12/02/2018 Nguyễn Bốn
332 775/UBND-NN Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm  12/02/2018 Trương Thanh Tùng
333 776/UBND-NN

Tập trung triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018

12/02/2018 Trương Thanh Tùng
334 740/UBND-NN Đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 08/02/2018 Trần Xuân Hải
335 738/UBND-NN

Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần địa ốc Ngọc Biển

08/02/2018 Trần Xuân Hải
336 731/UBND-NN

Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàng Ba

 

08/02/2018 Trần Xuân Hải
337 242/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh Khoản 7, Khoản 12, Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 1639/QĐ-UBND, ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

08/02/2018 Trần Xuân Hải
338 237/QĐ-UBND

Xếp hạng công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm Nông, lâm, thủy sản đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

08/02/2018 Trần Xuân Hải
339 735/UBND-NN Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và năm 2018 08/02/2018 Trần Xuân Hải
340 62/KH-UBND

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

08/02/2018 Nguyễn Bốn