Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
321 543/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành

10/10/2017 Nguyễn Bốn
322 547/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

10/10/2017 Nguyễn Bốn
323 546/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”

10/10/2017 Nguyễn Bốn
324 09/CT-UBND

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
325 1630/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm và xếp loại trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Cao Huy
326 1628/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định tỷ lệ phân phối tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
327 5650/UBND-KTKH

Công văn về việc Công ty TNHH XD-TM-DV Phú Hiển Vinh đề xuất chủ trương đầu tư

10/10/2017 Ngô Xuân Lộc
328 5642/UBND-KTKH Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường  10/10/2017 Ngô Xuân Lộc
329 5636/UBND-NC

Công văn về việc phối hợp điều tra xã hội học

 

10/10/2017 Cao Huy
330 5632/UBND-KTKH

Công văn về việc dự án Nhà máy xử lý rác thải thành chất đốt công nghiệp và dân dụng trên địa bàn huyện Cư Jút

10/10/2017 Nguyễn Bốn
331 541/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá, tích hợp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

 

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
332 539/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

10/10/2017 Cao Huy
333 1626/QĐ-BND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh Vũ Đức Bảo

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
334 1625/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định tỷ lệ phân phối tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
335 1624/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác phát triển y tế giai đoạn 2016-2020 giữa Sở Y tế tỉnh Đắk Nông và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
336 1623/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017

10/10/2017 Cao Huy
337 1622/QĐ-UBND

Về việc ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết và triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 

10/10/2017 Cao Huy
338 5625/UBND-KTKH

Công văn về việc phương án giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng chợ Gia Nghĩa

10/10/2017 Nguyễn Bốn
339 5623/UBND-KTKH

Công văn về việc chi trả chế độ dạy thêm giờ của giáo viên huyện Tuy Đức

10/10/2017 Nguyễn Bốn
340 5618/UBND-KTKH Công văn về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (đợt 2) Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quang Trung, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa 09/10/2017 Nguyễn Bốn