Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
321 1527/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
322 1526/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
323 1524/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải giao UBND huyện Đắk Glong quản lý

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
324 1523/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ khoản 1, Điều 1, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6, đồng thời cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
325 1522/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù  hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

20/09/2017 Trần Xuân Hải
326 5228/BCĐ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2017

20/09/2017 Cao Huy
327 500/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
328 5186/UBND-CNXD

Công văn về việc đôn đốc tiến độ đường tránh; xử lý các trường hợp cản trở thi công, đào đắp sai quy định

19/09/2017 Trần Xuân Hải
329 5197/QĐ-UBND

Công văn về việc xử lý nhóm 16 dự án nông lâm nghiệp của các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
330 1521/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình phá rừng trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (đã giải thể)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
331 1520/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện  tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện (Địa điểm trồng rừng: Trồng trên diện tích bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Đắk R’Tíh

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
332 1519/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH thương mại Cường Thắng thuê 236.278,3 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án khai thác sét gạch ngói và sét Kaolin (giai đoạn 1)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
333 498/BC-UBND

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
334 496/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
335 5166/UBND-KTKH

Công văn về ý kiến đối với phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nâm N’Đir, huyện Krông Nô

18/09/2017 Trần Xuân Hải
336 493/BC-UBND

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2017

18/09/2017 Cao Huy
337 1514/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ

18/09/2017 Trần Xuân Hải
338 1515/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ.

18/09/2017 Trần Xuân Hải
339 1516/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân khai chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” dựa trên kết quả năm 2017

18/09/2017 Nguyễn Bốn
340 1517/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư của hộ ông Nguyễn Ngọc An và hộ ông Nguyễn Đình Chiến  

18/09/2017 Trương Thanh Tùng