Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 1224/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông

26/07/2017 Trương Thanh Tùng
342 383/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017 và nhiệm vụ tuần tới

25/07/2017 P
343 1214/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định thời gian làm việc tại Cửa khẩu phụ 751

25/07/2017 Trần Xuân Hải
344 1215/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng kinh phí năm 2017 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh để hỗ trợ mua thẻ BHYT các đối tượng chính sách năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/07/2017 Nguyễn Bốn
345 381/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

21/07/2017 Cao Huy
346 1210/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
347 1208/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo cộng đồng và Trường Tiểu học của Quỹ Hiểu về trái tim 

21/07/2017 Nguyễn Bốn
348 1207/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Vinh Quang

21/07/2017 Cao Huy
349 1209/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
350 392/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
351 1206/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động, trẻ em thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

21/07/2017 Cao Huy
352 1201/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tâp thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa; người có công với cách mạng đã có nhiều thành tích trong công tác, lao động, sản xuất.

20/07/2017 Nguyễn Bốn
353 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể năm 2017

20/07/2017 Trần Xuân Hải
354 1203/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
355 1204/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 2030”

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
356 1197/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng trụ sở Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

19/07/2017 Nguyễn Bốn
357 1198/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trần Xuân Hải
358 1199/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH xây dựng Trường Hải thuê 103.333,6 m2 đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản (giai đoạn 1)

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
359 1200/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 và  khoản 2, Điều 1, Quyết định số 465QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
360 377/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

18/07/2017 Cao Huy

Thông Báo