Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 5616/UBND-NC

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

09/10/2017 Nguyễn Bốn
342 5608/UBND-NN

Công văn về việc chủ trương triển khai một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

09/10/2017 Nguyễn Bốn
343 5607/UBND-CNXD Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh  09/10/2017 Nguyễn Bốn
344 537/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/10/2017 Nguyễn Bốn
345 1621/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/10/2017 Nguyễn Bốn
346 1618/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017

 

09/10/2017 Trần Xuân Hải
347 1617/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn pháp luật giúp việc cho Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng để tham mưu, giải quyết các vụ vi phạm về giao khoán rừng và đất rừng theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ và giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư

09/10/2017 Nguyễn Bốn
348 1615/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2016 - 2017

09/10/2017 Nguyễn Bốn
349 1616/QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng thành tích ngành giáo dục năm học 2016 - 2017  

09/10/2017 Nguyễn Bốn
350 1614/QĐ-UBND

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh doanh nghiệp có thành tích góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông

09/10/2017 Nguyễn Bốn
351 1612/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An

09/10/2017 Trần Xuân Hải
352 536/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”

09/10/2017 Nguyễn Bốn
353 5605/UBND-CNXD

Công văn về việc tiến độ cấp điện cho sản xuất Dự án điện phân nhôm Đắk Nông

09/10/2017 Trần Xuân Hải
354 5604/UBND-CNXD

Công văn về việc chủ trương triển khai thực hiện dự án: Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa.

09/10/2017 Trần Xuân Hải
355 5600/UBND-NN

Công văn về việc xử lý vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 1696

09/10/2017 Trần Xuân Hải
356 5599/UBND-NN

Công văn về việc đóng góp ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

09/10/2017 Trần Xuân Hải
357 534/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

09/10/2017 Nguyễn Bốn
358 5596/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 8225/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

06/10/2017 Trần Văn Diêu
359 5584/UBND-NN

Công văn về việc xử lý các vấn đề tồn tại đối với các trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

06/10/2017 Trần Xuân Hải
360 5579/UBND-TH Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 219-KL/TU, ngày 01/10/2017 06/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển