VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 57/KH-UBND

Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

07/02/2018 Trần Xuân Hải
342 228/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông

07/02/2018 Nguyễn Bốn
343 221/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý Sở Công thương tỉnh Đăk Nông 06/02/2018 Cao Huy
344 219/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/02/2018 Cao Huy
345 220/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên Môi trường 06/02/2018 Cao Huy
346 2018/QĐ-UBND Thu hồi 633.261m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đăk Nông thuê 05/02/2018 Trần Xuân Hải
347 209/QĐ-UBND

Thu hồi 261.740 m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu

An Phong Đắk Nông thuê 

05/02/2018 Trần Xuân Hải
348 207/QĐ-UBND

Cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ trung tâm thị trấn Đắk Mâm

05/02/2018 Trần Xuân Hải
349 210/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi  Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2018-2019 05/02/2018 Nguyễn Bốn
350 210/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi  Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2018-2019 05/02/2018 Nguyễn Bốn
351 192/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/02/2018 Trần Xuân Hải
352 191/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

01/02/2018 Trần Xuân Hải
353 162/BC-UBND Thành lập Ban thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh 31/01/2018 Cao Huy
354 168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

31/01/2018 Nguyễn Bốn
355 165/QĐ-UBND Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu dự án : Đường cơ động từ Trung tâm Huyện Tuy Đức đến Đại đội Bộ binh 3, huyện Tuy Đức 31/01/2018 Trần Xuân Hải
356 552/UBND-NN Về việc thực hiện Chương trình Đăk Nông - Mùa Bơ chín 31/01/2018 Nguyễn Bốn
357 163/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đăk Nông năm 2018 31/01/2018 cao Huy
358 167/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông 31/01/2018 Trần Xuân Hải
359 143/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thànhDự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng - Hạng mục: Trục đường N2 (đoạn đường bổ sung) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng

30/01/2018 Nguyễn Bốn
360 148/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

30/01/2018 Trần Xuân Hải