Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 269/BC-UBND

Báo cáo tổng kết các hoạt động hợp tác với UNESCO từ khi thành lập tỉnh (01/01/2004)

18/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
342 822/QĐ-UBND

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Trường Chính trị đối với ông Nguyễn Văn Hoan

18/05/2017 Trần Xuân Hải
343 823/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đối với bà Nguyễn Thị Hương

18/05/2017 Trần Xuân Hải
344 827/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Intimex

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
345 826/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

18/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
346 824/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2017 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2).

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
347 809/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chương trình hỗ trợ bò giống cho người nghèo tại các xã biên giới

17/05/2017 Trần Xuân Hải
348 265/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
349 266/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 

17/05/2017 Trần Xuân Hải
350 810/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất trên đất thuộc Trụ sở làm việc (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do UBND huyện Cư Jút quản lý

17/05/2017 Trần Xuân Hải
351 818/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Đình Bộ

17/05/2017 Trần Xuân Hải
352 819/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Mạnh Đương

17/05/2017 Trần Xuân Hải
353 821/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử công chức đi công tác nước ngoài

17/05/2017 Cao Huy
354 256/BC-UBND

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
355 264/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
356 263/KH-BCĐ

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (2012 - 2017)

17/05/2017 Cao Huy
357 262/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2017 của Chính phủ và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
358 811/QĐ-UBND

Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
359 03/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
360 813/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá trị bồi thường 14 cây thông tại khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy chế biến tiêu xuất khẩu giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần SAM nông nghiệp công nghệ cao

17/05/2017 Trương Thanh Tùng