Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 1518/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
342 5158/UBND-NN

Công văn về việc xử lý phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
343 5156/UBND-NC

Công văn về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL

18/09/2017 Cao Huy
344 5164/UBND-NN

Công văn về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
345 5162/UBND-NN

Công văn về việc thu hồi và tiêu thụ khoáng sản mới phát hiện tại mỏ đá xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
346 5174/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

 

18/09/2017 Trần Văn Thương
347 494/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017 và nhiệm vụ tuần tới

18/09/2017 Trần Văn Thương
348 5151/UBND-KTKH

Công văn về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 tại địa bàn các xã Nhân Đạo, Hưng Bình, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa thuộc huyện Đắk R’lấp

15/09/2017 Nguyễn Bốn
349 07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

15/09/2017 Nguyễn Bốn
350 5143/UBND-KGVX

Công văn về việc thống nhất trong việc thực hiện văn bản của UBND tỉnh

15/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
351 5142/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1100-TB/TU

15/09/2017 Nguyễn Bốn
352 5134/UBND-KTKH

Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 bằng nguồn ngân sách địa phương

15/09/2017 Nguyễn Bốn
353 1512/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập các công trình thuỷ điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 năm 2017

14/09/2017 Trần Xuân Hải
354 5098/UBND-NC

Công văn về việc thành lập thành phố Gia Nghĩa và nâng cấp xã Quảng Thành thành Phường

14/09/2017 Nguyễn Bốn
355 5101/UBND-NN

Công văn về việc hỗ trợ giá giống cây cà phê phục vụ chương trình tái canh cà phê năm 2018

14/09/2017 Trần Văn Diêu
356 5120/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện việc đánh giá, xác định giá trị từng công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn

14/09/2017 Trần Văn Diêu
357 1500/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
358 1494/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
359 1496/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
360 1495/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thái Thịnh

13/09/2017 Trương Thanh Tùng