VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
361 155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/01/2018 Trần Xuân Hải
362 156/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

30/01/2018 Trần Xuân Hải
363 154/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 243,4 m2 đất của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu giao cho UBND huyện Đắk Song quản lý, bố trí sử dụng

30/01/2018 Trần Xuân Hải
364 148/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông 

30/01/2018 Trần Xuân Hải
365 159/QĐ-UBND Quyết định về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đăk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 30/01/2018 cao Huy
366 137/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

29/01/2018 Cao Huy
367 136/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

29/01/2018 Cao Huy
368 131/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

25/01/2018 Trần Xuân Hải
369 129/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông

25/01/2018 Cao Huy
370 128/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

25/01/2018 Cao Huy
371 127/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

25/01/2018 Cao Huy
372 126/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/01/2018 Cao Huy
373 32/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018

23/01/2018 Nguyễn Bốn
374 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 22/01/2018 Cao Huy
375 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 22/01/2018 cao Huy
376 113/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

22/01/2018 Trương Thanh Tùng
377 113/QĐ-UBND

Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018 triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

22/01/2018 Trương Thanh Tùng
378 32/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
379 101/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018

22/01/2018 Cao Huy
380 169/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 481.487,1 m2 đất của Công ty Cổ phần thuỷ điện Đắk Kar bàn giao UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, bố trí sử dụng

21/01/2018 Trần Xuân Hải