Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 831/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức

22/05/2017 Trương Thanh Tùng
2 833/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF BISON

22/05/2017 Trương Thanh Tùng
3 834/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bố trí đất tái định cư 

22/05/2017 Trương Thanh Tùng
4 835/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2016 sang năm 2017

22/05/2017 Nguyễn Bốn
5 828/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung vật nuôi chính vào Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Đắk Glong đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

19/05/2017 Trương Thanh Tùng
6 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017 

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
7 268/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình liên kết phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
8 270/BC-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (ngày 05/6/2017) và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
9 269/BC-UBND

Báo cáo tổng kết các hoạt động hợp tác với UNESCO từ khi thành lập tỉnh (01/01/2004)

18/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 822/QĐ-UBND

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Trường Chính trị đối với ông Nguyễn Văn Hoan

18/05/2017 Trần Xuân Hải
11 823/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đối với bà Nguyễn Thị Hương

18/05/2017 Trần Xuân Hải
12 827/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Intimex

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
13 826/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

18/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 824/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2017 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2).

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
15 266/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 

17/05/2017 Trần Xuân Hải
16 810/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất trên đất thuộc Trụ sở làm việc (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do UBND huyện Cư Jút quản lý

17/05/2017 Trần Xuân Hải
17 818/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Đình Bộ

17/05/2017 Trần Xuân Hải
18 819/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Mạnh Đương

17/05/2017 Trần Xuân Hải
19 821/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử công chức đi công tác nước ngoài

17/05/2017 Cao Huy
20 256/BC-UBND

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng

Lĩnh vực