VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 758/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp
22/05/2018 Nguyễn Bốn
22 241/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 17/5/2018) và nhiệm vụ tuần 21 22/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
23 760/QĐ-UBND Công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 22/05/2018 Cao Huy
24 2373/UBND-KTKH Xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch 22/05/2018 Nguyễn Bốn
25 2335/UBND-NN Xử lý thiệt hại do thiên tai gây ra  22/05/2018 Trương Thanh Tùng
26 752/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc không lựa chọn được nhà thầu, thuốc phát sinh do dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ
21/05/2018 Trần Xuân Hải
27 754/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tường rào Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 21/05/2018 Trần Xuân Hải
28 737/QĐ-UBND Bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông 18/05/2018 Nguyễn Bốn
29 738/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 18/05/2018 Nguyễn Bốn
30 731/QĐ-UBND Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh 18/05/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
31 750/QĐ-UBND Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối vớicác dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 18/05/2018 Cao Huy
32 728/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/05/2018 Nguyễn Bốn
33 729/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/05/2018 Nguyễn Bốn
34 733/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 17/05/2018 Cao Huy
35 732/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 17/05/2018 Cao Huy
36 727/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 17/05/2018 Trương Thanh Tùng
37 726/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánhCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - Nhà máy nước Đắk Mil, khai thác nước mặt phục vụ kinh doanh, dịch vụ
16/05/2018 Trương Thanh Tùng
38 2217/UBND-KGVX Triển khai thực hiện theo Thông báo số 863/TB-BNN-VP ngày 25/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh năm 2018, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
39 724/QĐ-UBND Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Công trình khai thác khoáng sản là đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực dự án xây dựng hồ chứa nước Đắk Tố, Trung đoàn 720, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16(Công ty TNHH MTV 16) 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
40 15/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 16/05/2018 Trương Thanh Tùng