Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1910/UBND-NC Công văn (gửi VP Chính phủ) về việc góp ý dự thảo Danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 17/04/2017 Cao
2 1901/UBND-KGVX

Công văn về việc tham gia giải bán Marathon “Chạy trên cung đường hạnh phúc” tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ I, năm 2017

17/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 1905/UBND-KTKH

Công văn về việc điều chỉnh Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12 /8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

17/04/2017 Trần Văn Diêu
4 195/BC-UBND

Báo cáo Công tác thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2017

17/04/2017 Cao Huy
5 641/QĐ-UBND

Quyêt định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (của ông Phạm Văn Hương)

17/04/2017 Trương Thanh Tùng
6 1907/UBND-KGVX

Công văn về việc liên kết đào tạo năm 2017 tại Trường trung cấp KT-KT Phương Nam

17/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 640/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 1873/UBND-KTKH Công văn gửi Sở Tài Chính về việc góp ý dự thảo thông tư 14/04/2017 Trần Văn Thương
9 633/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương dự toán chương trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải
10 1864/UBND-CNXD

Công văn về việc bổ sung tăng thêm cự ly vận chuyển đá và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường giao thông liên xã Đắk Som – Đắk R’măng, huyện Đắk G’long

14/04/2017 Trần Xuân Hải
11 1895/UBND-NC

Công văn gửi Sở Tư pháp về việc góp ý đối với dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp” đến năm 2022

14/04/2017 Trần Văn Diêu
12 1896/UBND-NN

Công văn gửi Sở KH-ĐT về việc xây dựng kho, trạm xăng dầu tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

14/04/2017 Trần Văn Diêu
13 1882/UBND-NC

Công văn về việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

14/04/2017 Trần Xuân Hải
14 248/VPUBND-KTKH

Công văn về việc lấy ý kiến đối với dự thảo tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu

14/04/2017 Trần Văn Thương
15 638/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

14/04/2017 Trần Xuân Hải
16 1869/UBND-KGVX Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ: Tạc tượng Danh nhân lịch sử Việt Nam, Anh hùng N’Trang Lơng, sản phẩm văn hóa truyền thống và khảo sát, khai quật Đàn đá Đắk Sơn 14/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 632/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải
18 109/SY-UBND

Sao y Quyết định 606/QĐ-BTC ngày 31/3/2017 của Bộ Tài Chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Sở Tài Chính

14/04/2017 Trần Văn Thương
19 192/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/04/2017 Trần Xuân Hải
20 637/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải