Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 375/BC-UBND

Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên năm 2005

14/07/2017 Cao Huy
22 376/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/07/2017 Cao Huy
23 1171/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

14/07/2017 Cao Huy
24 1170/QĐ-UBND

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đạt giải các kỳ thi cấp quốc gia và cấp tỉnh

14/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
25 373/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2017 

13/07/2017 Nguyễn Bốn
26 1169/QĐ-BCBDA

Quyết định về việc bố trí Phụ trách kế toán Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ tỉnh Đắk Nông

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
27 1168/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng trên diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn huyện Đắk Glong và Đắk Song

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
28 1167/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan 4A, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; công suất 63.000 m3 đá nguyên khai/năm của Công ty Cổ phần Đường bộ Đắk Lắk

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
29 1166/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn, khen thưởng doanh nghiệp

12/07/2017 Nguyễn Bốn
30 1165/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn Ngân sách tỉnh năm sau để bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Công trình Thủy lợi Đắk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung

12/07/2017 Nguyễn Bốn
31 1164/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 3, Điều 1, Quyết định số  2122/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

12/07/2017 Nguyễn Bốn
32 1162/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thành viên Tổ thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

12/07/2017 Nguyễn Bốn
33 1161/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi thị xã Gia Nghĩa giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
34 1160/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Tuy Đức giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
35 1159/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Đắk R’lấp giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
36 1158/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

12/07/2017 Cao Huy
37 1157/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

12/07/2017 Cao Huy
38 366/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển giao thông vận tải tinh Đắk Nông

11/07/2017 Nguyễn Bốn
39 1153/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định kinh phí thăm tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

11/07/2017 Nguyễn Bốn
40 1154/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2016

11/07/2017 Nguyễn Bốn