Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
381 257/BC-UBND

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông

12/05/2017 Trương Thanh Tùng
382 258/BC-UBND

Báo cáo tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI

12/05/2017 Trần Xuân Hải
383 136/SY-UBND

Sao y Công văn 4918/BTC-NSNN về việc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyêt định số 124/QĐ-TTg năm 2016

 

11/05/2017 Ngô Xuân Lộc
384 251/BC-UBND

Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
385 137/SY-UBND

Sao y Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018

11/05/2017 Ngô Xuân Lộc
386 134/SY-UBND

Sao y Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn" 

11/05/2017 Nguyễn Viết Thuật
387 253/KH-BCĐCCHC

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

11/05/2017 Cao Huy
388 794/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ công trình thuỷ điện Đắk N'Teng năm 2017

11/05/2017 Trần Xuân Hải
389 793/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đắk Nông 2 năm 2017

11/05/2017 Trần Xuân Hải
390 792/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh 

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
391 791/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 và Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
392 782/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung các hạng mục đường bê tông, lan can bảo vệ, hàng rào, mương thoát nước, cây xanh thuộc dự án Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

11/05/2017 Trần Xuân Hải
393 780/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G’Long.

11/05/2017 Trần Xuân Hải
394 790/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông trong lĩnh vực Y tế dự phòng

11/05/2017 Cao Huy
395 788/QĐ-UBND

Về việc giao 374,4 m2 đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
396 787/QĐ-UBND

Về việc giao 400,5 m2 đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
397 786/QĐ-UBND

Về việc giao 1.190,7 m2 đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Sơn Ca để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
398 785/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
399 254/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ mới

11/05/2017 Cao Huy
400 783/QĐ-UBND

Quyết định về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh lần 3 (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016) và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song (đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

11/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh