Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
381 1162/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thành viên Tổ thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

12/07/2017 Nguyễn Bốn
382 1161/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi thị xã Gia Nghĩa giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
383 1160/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Tuy Đức giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
384 1159/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Đắk R’lấp giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

12/07/2017 Trương Thanh Tùng
385 1158/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

12/07/2017 Cao Huy
386 1157/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

12/07/2017 Cao Huy
387 366/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển giao thông vận tải tinh Đắk Nông

11/07/2017 Nguyễn Bốn
388 1153/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định kinh phí thăm tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

11/07/2017 Nguyễn Bốn
389 1154/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2016

11/07/2017 Nguyễn Bốn
390 1155/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập cụm công trình thuỷ điện Dray H’linh, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

11/07/2017 Trần Xuân Hải
391 3620/UBND-NN Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 971-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy 11/07/2017 Trương Thanh Tùng
392 3621/UBND-NC

Công văn về việc thành lập Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện 

11/07/2017 Nguyễn Bốn
393 3613/UBND-NN

Công văn về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng

11/07/2017 Trương Thanh Tùng
394 3607/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
395 1151/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh Đắk Nông

 

11/07/2017 Nguyễn Bốn
396 1150/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho Công ty TNHH Nam Trường 

11/07/2017 Trương Thanh Tùng
397 3597/UBND-NN

Công văn về việc giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp

10/07/2017 Trương Thanh Tùng
398 1148/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà bổ sung cho các hộ dân có đất thu hồi để xây dựng Trụ sở Công an tỉnh, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh

10/07/2017 Trương Thanh Tùng
399 1147/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông

10/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
400 1146/QĐ-UBND

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Đắk Nông

10/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh

Thông Báo