Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
381 5540/UBND-NN Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất 05/10/2017 Trần Văn Diêu
382 5536/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện công các phòng, chống thiên tai

05/10/2017 Trần Xuân Hải
383 5526/UBND-NN

Công văn về việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi tỉnh Đắk Nông để sữa chữa cấp bách các công trình thủy lợi 

04/10/2017 Trần Văn Diêu
384 5530/UBND-KGVX

Công văn về việc góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

04/10/2017 Ngô Xuân Lộc
385 1604/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

04/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
386 1602/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Vận động viên Võ Đức Thanh,

04/10/2017 Nguyễn Bốn
387 533/KH-UBND

Kế hoạch truyền thông phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

04/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
388 1603/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 

04/10/2017 Nguyễn Bốn
389 5523/UBND-NC

Công văn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

04/10/2017 Nguyễn Bốn
390 5510/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện nội dung phiên họp tháng 9 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh

04/10/2017 Nguyễn Bốn
391 532/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/08/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

04/10/2017 Nguyễn Bốn
392 1597/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất thuộc Trường Mẫu giáo Sơn Ca cũ, do UBND huyện Đắk Glong quản lý, sử dụng

04/10/2017 Nguyễn Bốn
393 1598/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Đắk Nông

04/10/2017 Nguyễn Bốn
394 1595/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá khởi điểm đối với 06 Khu đất theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 25/4/2017  của UBND huyện Đắk R’lấp

04/10/2017 Nguyễn Bốn
395 1585/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

03/10/2017 Nguyễn Bốn
396 5475/UBND-KTKH

Công văn về việc đầu tư đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng và xây 02 trạm bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

03/10/2017 Nguyễn Bốn
397 5477/UBND-NN

Công văn về việc phân công trách nhiệm đánh giá tổng hợp, tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương

03/10/2017 Trần Xuân Hải
398 5476/UBND-NN

Công văn về việc xử lý tình trạng sạt lở đất dọc sông Krông Nô 

03/10/2017 Trần Xuân Hải
399 5487/UBND-NN Công văn về việc triển khai chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản 03/10/2017 Trần Văn Diêu
400 5496/UBND-NN

Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng các cấp trên địa bàn tỉnh

03/10/2017 Trần Xuân Hải