Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
381 475/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

12/09/2017 Cao Huy
382 479/KH-UBND

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2021

12/09/2017 Cao Huy
383 1492/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

12/09/2017 Cao Huy
384 1491/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô chuyên dùng biển kiểm soát 48D-0018 và trang bị thay thế xe ô tô thanh lý tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông  

12/09/2017 Nguyễn Bốn
385 473/BC-UBND

Báo cáo kết quả xử lý vướng mắc tại các dự án đầu tư của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát

11/09/2017 Trần Xuân Hải
386 4998/UBND-KGVX

Công văn về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

11/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
387 4999/UBND-NC

Công văn về việc rà soát văn bản có nội dung liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

11/09/2017 Cao Huy
388 472/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/9/2017 đến ngày 07/9/2017 và nhiệm vụ tuần tới

11/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
389 1488/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 138/QĐ-CTUBND, ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

11/09/2017 Trần Xuân Hải
390 1487/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

11/09/2017 Cao Huy
391 1486/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

11/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
392 471/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

11/09/2017 Cao Huy
393 4990/UBND-NN

Công văn về việc đề nghị bố trí đất sau khai thác Bauxite để triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
394 1480/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng “Giấy chứng nhận Ươm mầm Sáng tạo” đối với gia đình của các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
395 1479/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Giấy chứng nhận đối với giáo viên hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
396 1478/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận và tặng giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016 - 2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
397 1477/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành suất đầu tư trồng, chăm sóc cây cà phê vối, cây ca cao và cây cao su làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Cà phê Đức Lập

11/09/2017 Trần Xuân Hải
398 1476/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

11/09/2017 Nguyễn Bốn
399 1475/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển từ tạm ứng sang thực chi đối với kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông

11/09/2017 Nguyễn Bốn
400 1481/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2018

11/09/2017 Trương Thanh Tùng