VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
381 98/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm. liên ngành trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018 19/01/2018 cao Huy
382 100/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng 

19/01/2018 Trương Thanh Tùng
383 99/QĐ-UBND

Quyết định về việc triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/01/2018 Cao Huy
384 98/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

19/01/2018 Cao Huy
385 97/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông

18/01/2018 Nguyễn Bốn
386 94/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/01/2018 Cao Huy
387 93/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

18/01/2018 Cao Huy
388 86/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/01/2018 Trương Thanh Tùng
389 74/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông 16/01/2018 Nguyễn Bốn
390 76/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Bu Rwuah

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
391 75/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020  

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
392 192/UBND-KTKH Triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 12/01/2018 Nguyễn Bốn
393 63/QĐ-UBND Quyết định vệ việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguốn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2018 12/01/2018 Nguyễn Bốn
394 66/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Trần Xuân Hải
395 65/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Cao Huy
396 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

12/01/2018 Cao Huy
397 62/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Gia Nghĩa

11/01/2018 Trương Thanh Tùng
398 53/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Nguyễn Bốn
399 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
400 33/QĐ-UBND

Quyết định về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

09/01/2018 Cao Huy