Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 4968/UBND-NC

Công văn về việc xử lý kết luận số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư gói thầu số 4 Dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến Quốc lộ 14 và đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14 tại UBND thị xã Gia Nghĩa 

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
402 4946/UBND-KTKH

Công văn về việc xử lý tồn đọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

08/09/2017 Nguyễn Bốn
403 1473/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
404 1472/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 20,67 ha đất của Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Đức Lập giao UBND huyện Krông Nô quản lý

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
405 4952/UBND-NC

Công văn về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế

08/09/2017 Nguyễn Bốn
406 4969/UBND-NC

Công văn về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP

08/09/2017 Cao Huy
407 4962/UBND-NC Công văn về việc báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 08/09/2017 Trần Văn Diêu
408 469/QĐ-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP

08/09/2017 Cao Huy
409 468/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại

08/09/2017 Cao Huy
410 467/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

08/09/2017 Cao Huy
411 454/BC-UBND

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

08/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
412 452/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

08/09/2017 Cao Huy
413 1470/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Cao Huy
414 1469/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Cao Huy
415 1468/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho Trường Đại học Quy Nhơn

08/09/2017 Nguyễn Bốn
416 1465/QĐ-UBND

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

08/09/2017 Nguyễn Bốn
417 1463/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
418 1464/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
419 1461/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil của Ban quản lý dự án xây dựng Đắk Mil

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
420 1462/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án: nâng cao hiệu quả sử dụng nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Chi cục Thủy lợi 

08/09/2017 Trương Thanh Tùng