Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 777/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ Quỹ dự phòng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng năm 2016 thuộc lưu vực sông Sêrêpốk

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
402 775/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 43,185 ha đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
403 776/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
404 778/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đắk Song đạt chuẩn quốc gia

10/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
405 773/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh

09/05/2017 Trần Xuân Hải
406 770/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Glong - 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD15)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
407 772/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 02 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (XD14)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
408 771/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD18)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
409 769/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Krông Nô, huyện Đắk Song - 05 điểm trường lẻ tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (XD13)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
410 768/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh

09/05/2017 Trần Xuân Hải
411 767/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ công trình thuỷ điện Đắk Sin 1 năm 2017

09/05/2017 Trần Xuân Hải
412 248/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
413 763/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo luật hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

08/05/2017 Trần Xuân Hải
414 765/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa Thủy điện Srêpốk 4, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
415 246/KH-UBND

Kế hoạch thu, nộp Quỹ, phòng chống thiên tai năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
416 758/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông

08/05/2017 Nguyễn Bốn
417 762/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
418 764/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai 5 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
419 766/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đắk Nông, Đắk Nông 1, Đắk Rung năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
420 244/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh