Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 5495/UBND-KTKH Công văn về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 03/10/2017 Nguyễn Bốn
402 530/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

03/10/2017 Nguyễn Bốn
403 1583/QĐ-BTC Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Đảm bảo  03/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
404 1584/QĐ-BTC

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nội dung

03/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
405 1582/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông đường Hồ Chí Minh

03/10/2017 Nguyễn Bốn
406 1591/QĐ-UBND Quyết định về việc tri ân tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 03/10/2017 Nguyễn Bốn
407 1588/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Phụ biểu 02, Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh

03/10/2017 Nguyễn Bốn
408 1587/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân

03/10/2017 Nguyễn Bốn
409 1586/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế hàng năm đối với các dự án được giao trong năm 2017

03/10/2017 Nguyễn Bốn
410 1589/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

03/10/2017 Nguyễn Bốn
411 1590/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nâm N’Đir, huyện Krông Nô

03/10/2017 Trần Xuân Hải
412 1593/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, huyện Đắk Mil đạt chuẩn quốc gia

03/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
413 5467/UBND-NN

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho việc cung cấp dữ liệu, thông tin Khí tượng Thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo phòng, chống thiên tai

03/10/2017 Nguyễn Bốn
414 5444/UBND-NN Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại 02/10/2017 Trần Xuân Hải
415 5451/UBND-KGVX

Công văn về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

02/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
416 523/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

02/10/2017 Nguyễn Bốn
417 1574/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-0239 do Sở Công Thương quản lý, sử dụng  

02/10/2017 Nguyễn Bốn
418 1575/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá

02/10/2017 Trần Xuân Hải
419 1576/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

02/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
420 1578/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016-2020) 

02/10/2017 Nguyễn Bốn