VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 32/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
402 34/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
403 27/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Cao Huy
404 23/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 2.466,5 m2 đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp; đồng thời, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Quảng Tín

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
405 22/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Đắk Nông sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
406 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
407 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế xã Nam Dong

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
408 16/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
409 11/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/01/2018 Trương Thanh Tùng
410 11/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/01/2018 Trương Thanh Tùng
411 10/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đắk Nông

03/01/2018 Nguyễn Bốn
412 24/UBND-KSTT

Công văn về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông

03/01/2018 Cao Huy
413 04/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Bình

02/01/2018 Trương Thanh Tùng
414 03/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Ninh

02/01/2018 Trương Thanh Tùng
415 2088/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 

29/12/2017 Cao Huy
416 2087/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 02 xe ô tô biển kiểm soát 48A-002.58 và 48A-002.50 do Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thực hiện bán đấu giá

29/12/2017 Trần Xuân Hải
417 735/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018                                                        

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
418 736/BC-BCĐ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
419 2081/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Trung Tâm

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
420 2080/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Nam Dong

29/12/2017 Trương Thanh Tùng