Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
421 1114/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh mục chủ trương đầu tư một số công trình, dự án tại Phụ lục số 01 và 02, Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

04/07/2017 Nguyễn Bốn
422 1104/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công trình thủy lợi Suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
423 1112/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ, điều chỉnh kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2017

03/07/2017 Nguyễn Bốn
424 1113/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí và kinh phí chi thường xuyên năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông

03/07/2017 Nguyễn Bốn
425 1110/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý nợ bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan năm 2017

03/07/2017 Nguyễn Bốn
426 1109/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6 giao Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng quản lý, bố trí sử dụng

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
427 1108/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi bổ sung 734,71 ha đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín giao UBND huyện Tuy Đức quản lý

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
428 1107/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Phạm Thị Ngọc Phương tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
429 1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Nguyễn Đức Duy tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
430 1105/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Trần thị Mộng Linh tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
431 1103/QĐ-UBND

Quyêt định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Bùi Mạnh Tưởng tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
432 1102/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
433 3377/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
434 3390/UBND-NN Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh 03/07/2017 Trương Thanh Tùng
435 1100/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của hợp tác xã và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

30/06/2017 Cao Huy
436 354/BC-UBND

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017 Trần Xuân Hải
437 352/KH-UBND

Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
438 1075/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ 751 đợt 3 năm 2017, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
439 1083/QĐ-UBND

Về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
440 1082/QĐ-BCBDA

Quyết định về việc ủy quyền làm chủ tài khoản và một số nội dung khác cho Phó Trưởng ban thường trực Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

30/06/2017

Thông Báo