Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
421 4931/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện 

07/09/2017 Trần Văn Diêu
422 4905/UBND-KGVX

Công văn về việc xử lý đề nghị của Sở GD&ĐT về cấp sách, tài liệu dạy học tiếng Ê Đê cho học sinh và giáo viên

07/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
423 4929/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Nông

07/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
424 4906/UBND-KGVX Công văn về việc hướng dẫn điểm d, khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 07/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
425 1458/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

07/09/2017 Trương Thanh Tùng
426 1459/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil của Ban quản lý dự án xây dựng Đắk Mil

07/09/2017 Trương Thanh Tùng
427 1457/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập các công trình thuỷ điện Đắk Ru, Quảng Tín năm 2017

07/09/2017 Trần Xuân Hải
428 1455/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập công trình thuỷ điện Đắk Nông 2 năm 2017

07/09/2017 Trần Xuân Hải
429 1454/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông

07/09/2017 Nguyễn Bốn
430 1453/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (nguồn thông báo sau)

07/09/2017 Nguyễn Bốn
431 451/KH-UBND Kế hoạch công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào đân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2021 06/09/2017 Cao Huy
432 4902/UBND-KTKH

Công văn về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 

06/09/2017 Nguyễn Bốn
433 4871/UBND-KGVX

Công văn về việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ các hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nhà ở từ nguồn kinh phí Quỹ Hiểu về trái tim

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
434 4870/UBND-KGVX

Công văn về việc bố trí địa điểm cho Hội Người cao tuổi tỉnh làm nơi sinh hoạt câu lạc bộ

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
435 1451/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2017

06/09/2017 Nguyễn Bốn
436 4890/UBND-CNXD V/v phối hợp tổ chức chương trình trao mũ bảo hiểm cho học sinh 06/09/2017 Nguyễn Bốn
437 1449/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý năm 2017.

 

06/09/2017 Trần Xuân Hải
438 4872/UBND-KGVX Tổ chức trao tặng bò giống cho người nghèo nới biên giới 06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
439 450/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tuần tới

06/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
440 1450/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6.

06/09/2017 Nguyễn Bốn