Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
421 1579/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

02/10/2017 Nguyễn Bốn
422 1577/QĐ-UBND Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 02/10/2017 Nguyễn Bốn
423 525/BC-UBND

Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 09 tháng đầu năm 2017

02/10/2017 Trần Xuân Hải
424 528/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

02/10/2017 Trần Xuân Hải
425 527/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

02/10/2017 Trần Xuân Hải
426 5409/UBND-NN

Công văn về việc rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

29/09/2017 Trần Xuân Hải
427 5421/UBND-NN

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình WB

29/09/2017 Nguyễn Bốn
428 5431/UBND-NC

Công văn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

29/09/2017 Nguyễn Bốn
429 518/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
430 520/BC-UBND

Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
431 521/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông 9 tháng đầu năm, phương hướng tháng 10 và quý IV năm 2017 

29/09/2017 Nguyễn Bốn
432 1572/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LI YEQIAO

29/09/2017 Nguyễn Bốn
433 5409/UBND-NN

Công văn về việc rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

29/09/2017 Trần Xuân Hải
434 1569/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất thuộc Trụ sở UBND xã Nam Bình cũ, do UBND huyện Đắk Song quản lý, sử dụng

29/09/2017 Nguyễn Bốn
435 1566/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh 

29/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
436 1567/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

29/09/2017 Nguyễn Bốn
437 1568/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2017

29/09/2017 Nguyễn Bốn
438 1570/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Báo nhân dân

29/09/2017 Trần Xuân Hải
439 1562/QĐ-UBND

Quyết định về việc chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đắk Mil từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

28/09/2017 Nguyễn Bốn
440 5380/UBND-NN

Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/09/2017 Trần Xuân Hải