Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
441 513/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

28/09/2017 Nguyễn Bốn
442 1564/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco cho Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Văn Được thuê do chuyển nhượng một phần dự án

28/09/2017 Trần Xuân Hải
443 509/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

27/09/2017 Nguyễn Bốn
444 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018

27/09/2017 Nguyễn Bốn
445 1556/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Đức (Đắk Nông ngày nay)

 

27/09/2017 Nguyễn Bốn
446 1559/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

27/09/2017 Trần Xuân Hải
447 1560/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư

27/09/2017 Trần Xuân Hải
448 508/KH-UBND

 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017

27/09/2017 Cao Huy
449 505/BC-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Sưu tầm tài liệu quý, hiếm; các tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông” giai đoạn 2017-2021

26/09/2017 Nguyễn Bốn
450 1549/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-0250 do Ban Dân tộc tỉnh quản lý, sử dụng  

 

26/09/2017 Nguyễn Bốn
451 1540/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận kết quả bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thi đua khen thưởng Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 - 2020

26/09/2017 Nguyễn Bốn
452 5280/UBND-KTKH

Công văn về việc khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án 3EM

25/09/2017 Nguyễn Bốn
453 5299/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

25/09/2017 Nguyễn Bốn
454 5293/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp mã số BHXH và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH

25/09/2017 Nguyễn Bốn
455 08/CT-UBND

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

25/09/2017 Nguyễn Bốn
456 503/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý III năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
457 296/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ đầu tiên của thời gian thuê cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Golf Gia Nghĩa tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

23/09/2017 Trương Thanh Tùng
458 5258/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

22/09/2017 Nguyễn Bốn
459 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy
460 1535/QĐ-UBND

Quyết định về việc bán tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil (cũ) do UBND huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đắk Nông thực hiện dự án Cơ sở giáo dục mầm non - tiểu học tại thị trấn Đắk Mil

22/09/2017 Nguyễn Bốn