Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
441 1077/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
442 1076/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất ở hạng mục san lấp mặt bằng, xây kè chắn đất để phân lô thành đất ở dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
443 1095/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

30/06/2017 Cao Huy
444 349/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh

29/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
445 348/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

29/06/2017 Cao Huy
446 1071/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

29/06/2017 Trần Xuân Hải
447 1073/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Đức Long, Đạo diễn Hãng phim Việt Long

29/06/2017 Nguyễn Bốn
448 344/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống tội phạm mua, bán người - 30/7" năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
449 343/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
450 1061/QĐ-BĐD

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/06/2017 Nguyễn Bốn
451 1062/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Cao Huy
452 1064/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Nguyễn Bốn
453 1065/QĐ-UBND

Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện cho UBND tỉnh ký hợp đồng thuê rừng đối với các tổ chức thuê rừng trên địa bàn tỉnh

28/06/2017 Trương Thanh Tùng
454 1069/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

28/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
455 1060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

27/06/2017 Cao Huy
456 1058/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho 18 hộ dân tại Khu tái định cư dự án đường Bắc Nam giai đoạn 2 

27/06/2017 Trương Thanh Tùng
457 1059/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Phan Bội Châu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 27/06/2017 Trương Thanh Tùng
458 1056/QĐ-UBN

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh huyện Cư Jút

 

27/06/2017 Trương Thanh Tùng
459 1054/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2017 - 2020

27/06/2017 Nguyễn Bốn
460 341/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

27/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh

Thông Báo