Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 723/QĐ-UBND

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án: Nâng cấp, sữa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.

27/04/2017 Nguyễn Bốn
462 722/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2017 

27/04/2017 Nguyễn Bốn
463 721/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 01 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017

27/04/2017 Nguyễn Bốn
464 717/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 

27/04/2017 Trần Xuân Hải
465 120/SY-VPUBND Sao y Công văn số 3988/VPCP-KGVX ngày 19/4/2017 của Văn phòng chính phủ về kết quả thực hiện Chị thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường. 27/04/2017 Trần Văn Diêu
466 220/BC-UBND

Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

27/04/2017 Cao Huy
467 716/QĐ-UBND

Quyết định về việc thôi làm thành viên Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (Đối với ông Phạm Quốc Đính)

27/04/2017 Nguyễn Bốn
468 719/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

27/04/2017 Nguyễn Bốn
469 715/QĐ-UBND

Quyết định về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức

27/04/2017 Nguyễn Bốn
470 122/SY-UBND

Sao Y Quyết định 233/QĐ-BCĐCCHC ngày 14/4/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

27/04/2017 Trần Văn Diêu
471 121/SY-UBND

Sao y Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

27/04/2017 Ngô Xuân Lộc
472 718/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

27/04/2017 Trương Thanh Tùng
473 720/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

27/04/2017 Trương Thanh Tùng
474 713/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông

26/04/2017 Nguyễn Bốn
475 714/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Đắk Nông tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp và phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
476 711/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
477 709/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
478 705/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
479 704/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
480 703/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ

26/04/2017 Nguyễn Bốn