Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 1532/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song cho Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song thuê; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe huyện Đắk Song

21/09/2017 Trần Xuân Hải
462 5229/UBND-NC Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20/09/2017 Cao Huy
463 1531/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
464 1530/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
465 1529/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
466 1528/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
467 1527/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
468 1526/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
469 1524/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải giao UBND huyện Đắk Glong quản lý

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
470 1523/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ khoản 1, Điều 1, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6, đồng thời cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
471 1522/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù  hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

20/09/2017 Trần Xuân Hải
472 5228/BCĐ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2017

20/09/2017 Cao Huy
473 500/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
474 5186/UBND-CNXD

Công văn về việc đôn đốc tiến độ đường tránh; xử lý các trường hợp cản trở thi công, đào đắp sai quy định

19/09/2017 Trần Xuân Hải
475 5197/QĐ-UBND

Công văn về việc xử lý nhóm 16 dự án nông lâm nghiệp của các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
476 1521/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình phá rừng trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (đã giải thể)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
477 1520/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện  tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện (Địa điểm trồng rừng: Trồng trên diện tích bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Đắk R’Tíh

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
478 1519/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH thương mại Cường Thắng thuê 236.278,3 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án khai thác sét gạch ngói và sét Kaolin (giai đoạn 1)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
479 498/BC-UBND

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
480 5166/UBND-KTKH

Công văn về ý kiến đối với phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nâm N’Đir, huyện Krông Nô

18/09/2017 Trần Xuân Hải