Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 1427/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Gia Đất Việt

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
462 642/VPUBND-TH

Công văn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan nhà nước

31/08/2017 Phạm Ngọc Tuyển
463 444/BC-UBND

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

31/08/2017 Nguyễn Bốn
464 1423/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Nhà tình nghĩa cho 05 đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh

31/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
465 1416/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn các huyện, thị xã với UBND các huyện, thị xã; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn với UBND các xã, phường, thị trấn

30/08/2017 Trương Thanh Tùng
466 4763/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 3587-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy

30/08/2017 Trần Văn Diêu
467 1422/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn năm 2017 cho dự án đường Đạo nghĩa - Quảng khê từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016  

30/08/2017 Nguyễn Bốn
468 1420/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco giao Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Song quản lý để xây dựng doanh trại đóng quân của cBB6/BCHQS huyện Đắk Song

30/08/2017 Trương Thanh Tùng
469 4747/UBND-NC

Công văn về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra

30/08/2017 Cao Huy
470 4749/UBND-KGVX Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về An toàn thực phẩm 30/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
471 4745/UBND-NC

Công văn về việc quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vê công tác thanh niên

30/08/2017 Cao Huy
472 443/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường

30/08/2017 Nguyễn Bốn
473 1419/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Bản phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh

 

30/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
474 1418/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

30/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
475 1417/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

30/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
476 1415/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2012-2017

30/08/2017 Nguyễn Bốn
477 1414/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp

29/08/2017 Trương Thanh Tùng
478 4699/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau kiểm tra việc cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 28, 31 tờ bản đồ độc lập tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

29/08/2017 Trương Thanh Tùng
479 1413/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/08/2017 Cao Huy
480 1412/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

29/08/2017 Cao Huy