Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 702/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
482 708/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
483 706/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan Đắk Som, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
484 710/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp

26/04/2017 Trương Thanh Tùng
485 117/SY-UBND

Sao y Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
486 118/SY-UBND Sao y Quyết định 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục chăn nuôi  25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
487 707/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan Buôn Nui, xã Ea Pô, huyện Cư Jút

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
488 2088/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Công viên địa chất toàn cầu đối với hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô 

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
489 2065/UBND-NN

Công văn về việc trồng rừng thay thế Công trình thủy điện Đắk Nông 2

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
490 216/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thống kê đất đai năm 2016 tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
491 699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ xử lý tài sản và công nợ cho Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

25/04/2017 Trần Xuân Hải
492 2082/UBND-CNXD

Công văn về việc triển khai thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020.

25/04/2017 Trần Xuân Hải
493 2094/UBND-KGVX

Công văn về việc khảo sát Khu du lịch sinh thái - văn hóa Tà Đùng, huyện Đắk Glong

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
494 2100/UBND-CNXD

Công văn về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường THPT xã Đắk Wil, huyện Cư Jút

25/04/2017 Nguyễn Bốn
495 217/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2017

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
496 119/SY-UBND

Sao y Quyết định 1399/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ NN&PTNT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y 

25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
497 692/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
498 691/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng Nhà máy sản xuất đá ốp lát bazan tại thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH Lan Anh

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
499 213/BC-UBND

Báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
500 218/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh