Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 1025/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông

19/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
482 318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

16/06/2017 Trương Thanh Tùng
483 1023/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Về

16/06/2017 Trương Thanh Tùng
484 1022/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Đắk Nông

16/06/2017 Nguyễn Bốn
485 1019/QĐ-UBND

Triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

16/06/2017 Nguyễn Bốn
486 316/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

15/06/2017 Nguyễn Bốn
487 1017/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt bão hạ du do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện Hòa Phú trên địa bàn tỉnh năm 2017

15/06/2017 Trần Xuân Hải
488 314/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017)

15/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
489 3073/UBND-NN

Công văn về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai

15/06/2017 Trương Thanh Tùng
490 3075/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đôn đốc lần 2)

15/06/2017 Trương Thanh Tùng
491 1005/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá bazan thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

15/06/2017 Trương Thanh Tùng
492 3072/UBND-NN

Công văn về việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu công nghệ tưới thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm

15/06/2017 Trần Văn Diêu
493 1003/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

14/06/2017 Nguyễn Bốn
494 1002/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tư vấn hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/06/2017 Trần Xuân Hải
495 1000/QĐ-UBND

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2017

14/06/2017 Nguyễn Bốn
496 999/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/06/2017 Nguyễn Bốn
497 997/QĐ-UBND

Quyết định về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

14/06/2017 Trương Thanh Tùng
498 996/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017

14/06/2017 Nguyễn Bốn
499 312/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

14/06/2017 Ngô Xuân Lộc
500 1001/QĐ-UBND

Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ

14/06/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo