Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 1514/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ

18/09/2017 Trần Xuân Hải
482 1515/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ.

18/09/2017 Trần Xuân Hải
483 1516/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân khai chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” dựa trên kết quả năm 2017

18/09/2017 Nguyễn Bốn
484 1517/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư của hộ ông Nguyễn Ngọc An và hộ ông Nguyễn Đình Chiến  

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
485 1518/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
486 5158/UBND-NN

Công văn về việc xử lý phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
487 5156/UBND-NC

Công văn về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL

18/09/2017 Cao Huy
488 5164/UBND-NN

Công văn về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
489 5162/UBND-NN

Công văn về việc thu hồi và tiêu thụ khoáng sản mới phát hiện tại mỏ đá xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
490 5174/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

 

18/09/2017 Trần Văn Thương
491 5151/UBND-KTKH

Công văn về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 tại địa bàn các xã Nhân Đạo, Hưng Bình, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa thuộc huyện Đắk R’lấp

15/09/2017 Nguyễn Bốn
492 07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

15/09/2017 Nguyễn Bốn
493 5143/UBND-KGVX

Công văn về việc thống nhất trong việc thực hiện văn bản của UBND tỉnh

15/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
494 5142/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1100-TB/TU

15/09/2017 Nguyễn Bốn
495 5134/UBND-KTKH

Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 bằng nguồn ngân sách địa phương

15/09/2017 Nguyễn Bốn
496 1512/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập các công trình thuỷ điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 năm 2017

14/09/2017 Trần Xuân Hải
497 5098/UBND-NC

Công văn về việc thành lập thành phố Gia Nghĩa và nâng cấp xã Quảng Thành thành Phường

14/09/2017 Nguyễn Bốn
498 5101/UBND-NN

Công văn về việc hỗ trợ giá giống cây cà phê phục vụ chương trình tái canh cà phê năm 2018

14/09/2017 Trần Văn Diêu
499 5120/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện việc đánh giá, xác định giá trị từng công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn

14/09/2017 Trần Văn Diêu
500 1500/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

13/09/2017 Trương Thanh Tùng