Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 4676/UBND-KTKH

Công văn về việc đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

28/08/2017 Ngô Xuân Lộc
482 1411/QĐ-UBND

Quyết định về việc trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ I năm 2016-2017 và sản phẩm, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn qốc lần thứ 14 năm 2016-2017

28/08/2017 Trương Thanh Tùng
483 1409/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh 

28/08/2017 Nguyễn Bốn
484 1407/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Công viên địa chất Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

28/08/2017 Nguyễn Bốn
485 1406/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017.

28/08/2017 Nguyễn Bốn
486 1405/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/08/2017 Nguyễn Bốn
487 1404/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa các công trình thuỷ điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2017

28/08/2017 Trần Xuân Hải
488 1403/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập các công trình thuỷ điện Đắk Rung, Đắk Nông, Đắk Nông 1 năm 2017

28/08/2017 Trần Xuân Hải
489 03/CĐ-UBND

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

28/08/2017 Nguyễn Bốn
490 1397/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016

25/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
491 438/BC-UBND

Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

25/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
492 1396/QĐ-UBND

Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra liên ngành số 1145 việc thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936

25/08/2017 Trần Xuân Hải
493 1395/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện Đồng Nai 3 (diện tích 100,759 ha đã giao kế hoạch năm 2016)

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
494 1394/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả và sử dụng kinh phí dự phòng để trồng dặm trên diện tích rừng trồng bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng, thuộc diện tích trồng rừng thay thế năm 2015 của Trung Đoàn 726

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
495 1393/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
496 436/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2021

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
497 437/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
498 4599/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra đối với 05 doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án tại huyện Cư Jút

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
499 435/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến hết năm 2016 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
500 434/BC-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

24/08/2017 Nguyễn Bốn