Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 1392/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh đắk nông đến năm 2020

24/08/2017 Tôn
502 1388/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017 23/08/2017 Nguyễn Bốn
503 433/BC-UBND

Báo cáo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 thực hiện chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

23/08/2017 Nguyễn Bốn
504 1387/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng

23/08/2017 Nguyễn Bốn
505 1383/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng
506 1382/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng
507 1381/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 08 Ông (bà) là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương 

23/08/2017 Nguyễn Bốn
508 1380/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân bị dao đâm làm chấn thương sọ não

23/08/2017 Nguyễn Bốn
509 1378/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 498/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk R’lấp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

23/08/2017 Nguyễn Bốn
510 1377/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án khai thác mỏ đá granit Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; công suất 56.210,16 m3 đá nguyên khối/năm của Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài

22/08/2017 Trương Thanh Tùng
511 1372/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh và giao vốn thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2017

22/08/2017 Nguyễn Bốn
512 1371/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung và thu hồi tạm ứng kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

22/08/2017 Nguyễn Bốn
513 1370/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển số dư dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề

22/08/2017 Nguyễn Bốn
514 1369/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ nội dung tại Khoản 13, Điều 1; điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 của Quyết định số 1420/QĐ-BND ngày 21/9/2015 củaChủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

22/08/2017 Nguyễn Bốn
515 1368/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

22/08/2017 Nguyễn Bốn
516 1367/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

22/08/2017 Nguyễn Bốn
517 1366/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đắk Nông

22/08/2017 Nguyễn Bốn
518 331/BC-UBND

Báo cáo về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

21/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
519 430/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra

21/08/2017 Cao Huy
520 1358/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2017

21/08/2017 Trương Thanh Tùng