Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 1494/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
502 1496/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
503 1495/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thái Thịnh

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
504 1498/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân tư thục Sao Mai

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
505 1497/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH MTV thương mại Thành LợiĐắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khácsang mục đích đất xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su RSS3

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
506 1499/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Nam Nung bàn giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
507 1501/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
508 1502/QĐ-UBND

Quyết định về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
509 1507/QĐ-UBND

Quyết định về việc hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
510 1508/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Quản lý Dự án phát triển lâm nông nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông

13/09/2017 Nguyễn Bốn
511 5074/UBND-NC

Công văn về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến phát triển, quản lý, hoạt động kinh doanh chợ

13/09/2017 Trần Xuân Hải
512 484/KH-UBND

Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
513 5085/UBND-KGVX

Công văn về việcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
514 5046/UBND-NN

Công văn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
515 482/KH-UBND

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
516 5054/UBND-NC

Công văn về việc rà soát các thủ tục hành chính

 

13/09/2017 Cao Huy
517 1489/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với:Tổ chức: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng.

13/09/2017 Nguyễn Bốn
518 5022/UBND-NC

Công văn về việc biên chế sự nghiệp giáo dục

12/09/2017 Nguyễn Bốn
519 1490/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán thành lập bản đồ hành chính cấp xã, cấp huyện của tỉnh Đắk Nông

12/09/2017 Nguyễn Bốn
520 5038/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ

12/09/2017 Trần Văn Diêu