VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 675/BC-UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

08/12/2017 Nguyễn Bốn
502 1936/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/12/2017 Trương Thanh Tùng
503 1934/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án diễn tập chữa cháy rừng cấp huyện năm 2017

08/12/2017 Trương Thanh Tùng
504 1931/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận Trường mầm non Tạ Thị Kiều, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

07/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
505 1930/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận Trường mẫu giáo Bình Minh, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

 

07/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
506 1929/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

07/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
507 6871/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện các kiến nghị, thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5

05/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
508 1919/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
509 1921/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Mil Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
510 1920/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cư Jút Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
511 1915/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh

04/12/2017 Nguyễn Bốn
512 1913/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác logo Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

01/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
513 1899/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và năm 2017

01/12/2017 Nguyễn Bốn
514 6789/UBND-KSTT

Công văn về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ 

30/11/2017 Cao Huy
515 1894/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

30/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
516 1896/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)

30/11/2017 Nguyễn Bốn
517 1890/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/11/2017 Nguyễn Bốn
518 1891/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác bồi thường tài sản trên đất

28/11/2017 Nguyễn Bốn
519 1887/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018 tỉnh Đắk Nông 

27/11/2017 Nguyễn Bốn
520 1881/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 

24/11/2017 Nguyễn Bốn