Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 695/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
502 694/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
503 687/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ‘‘Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025’’ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
504 688/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Nguyễn Bốn
505 693/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ thuê 12.047,3 m2 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

25/04/2017 Trương Thanh Tùng
506 697/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

25/04/2017 Nguyễn Bốn
507 698/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển số dư dự toán năm 2016 sang năm 2017

25/04/2017 Nguyễn Bốn
508 689/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Nguyễn Bốn
509 214/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

 

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
510 215/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”

25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
511 690/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm về khoáng sản nguyên khai dùng để tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/04/2017 Nguyễn Bốn
512 2068/UBND-NN

Công văn về việc tách diện tích đấtt ở, đất sản xuất của các hộ dân từ diện tích đất và rừng đã giao rừng cộng đồng 

25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
513 2066/UBND-NN Công văn về việc xử lý phá rừng tại Công ty TNHH Hoàng Ba   25/04/2017 Trương Thanh Tùng
514 211/BC-UBND

Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
515 683/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính (đối với ông Huỳnh Văn Thành) 

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
516 684/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất 380m2 tại đường A Ma Jhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
517 685/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
518 202/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
519 2037/UBND-VXKG

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ đưa tín hiệu truyền hình Đắk Nông lên mạng truyền hình cáp SCTV tại Tp. Hồ Chí Minh

21/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
520 2043/UBND-KTKH

Công văn gửi Sở Tài Chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai năm 2017

21/04/2017 Ngô Xuân Lộc