VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41 921/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 13/06/2018 Trần Xuân Hải
42 915/QĐ-UBND Thành lập Tổ đánh giá Đề án thành lập 02 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/06/2018 Trương Thanh Tùng
43 913/QĐ-UBND Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục về đất đai khi đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông 13/06/2018 Nguyễn Bốn
44 909/QĐ-UBND Tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2017
13/06/2018 Nguyễn Bốn
45 910/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông 13/06/2018 Nguyễn Bốn
46 911/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/06/2018 Nguyễn Bốn
47 283/KH-UBND Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 13/06/2018 Trần Xuân Hải
48 916/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2018 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2). 13/06/2018 Trương Thanh Tùng
49 919/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018. 13/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
50 912/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn của Công ty TNHH MTV SX nông nghiệp công nghệ cao - TM - DV- Du lịch Nguyên Thành Phát 13/06/2018 Nguyễn Bốn
51 917/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Nam Trường 13/06/2018 Trương Thanh Tùng
52 907/QĐ-UBND Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với Khu tập thể và trụ sở làm việc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Nông cũ do Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa quản lý   12/06/2018 Nguyễn Bốn
53 905/QĐ-UBND Điều chỉnh quy hoạch đất giáo dục sang đất ở tại đô thị; đồng thời, thu hồi 142,2 m2 đất của Sở Giáo dục và Đào tạo giao UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý
12/06/2018 Trương Thanh Tùng
54 282/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (Từ ngày 1/6/2018-7/6/2018) và nhiệm vụ tuần 24 12/06/2018 Phạm Ngọc Tuyển
55 2763/UBND-KTKH Hỗ trợ, thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 12/06/2018 Nguyễn Bốn
56 903/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 18 phòng học và khối thực hành

 

12/06/2018 Nguyễn Bốn
57 904/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý 12/06/2018 Trương Thanh Tùng
58 901/QĐ-UBND Thành lập Tiểu ban Nội dung 12/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
59 900/QĐ-UBND Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền 12/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
60 899/QĐ-UBND Thành lập Tiểu ban An ninh và Y tế 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh