Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 264/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
2 263/KH-BCĐ

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (2012 - 2017)

17/05/2017 Cao Huy
3 262/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2017 của Chính phủ và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
4 809/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chương trình hỗ trợ bò giống cho người nghèo tại các xã biên giới

17/05/2017 Trần Xuân Hải
5 811/QĐ-UBND

Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 03/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 265/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
8 813/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá trị bồi thường 14 cây thông tại khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy chế biến tiêu xuất khẩu giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần SAM nông nghiệp công nghệ cao

17/05/2017 Trương Thanh Tùng
9 816/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung biên chế công chức hành chính

17/05/2017 Trần Xuân Hải
10 814/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo cộng đồng và Trường tiểu học của Quỹ Hiểu về trái tim

17/05/2017 Trần Xuân Hải
11 812/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dịch vụ vui chơi, giải trí Gia Nghĩa của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Ngân Phát

 

17/05/2017 Trần Xuân Hải
12 817/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

17/05/2017 Cao Huy
13 815/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 808/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông Đức An - Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

15/05/2017 Trần Xuân Hải
15 806/QĐ-UBND

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên cao cấp đối với ông Trần Đình Vinh

15/05/2017 Trần Xuân Hải
16 805/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 

15/05/2017 Trần Xuân Hải
17 804/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty TNHH MTV BSG Thiên Ân 

15/05/2017 Trần Xuân Hải
18 259/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

15/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 260/BC-UBND 15/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 807/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2)

15/05/2017 Trần Xuân Hải

Lĩnh vực