VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 2016/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu đất tọa lạc tại TDP3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa (Dự án Khách sạn Cao Nguyên)

21/12/2017 Trương Thanh Tùng
622 2009/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ một phần Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế đợt I năm 2016 của tỉnh 

20/12/2017 Nguyễn Bốn
623 2008/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã

20/12/2017 Cao Huy
624 700/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ
 

19/12/2017 Cao Huy
625 2006/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

19/12/2017 Cao Huy
626 2005/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
627 1998/QĐ-UBND

Quyết định về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
628 1996/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
629 1994/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1855/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

19/12/2017 Nguyễn Bốn
630 1993/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-003.01 do Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng 

 

19/12/2017 Nguyễn Bốn
631 1990/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án Trụ sở làm việc Sở ngoại vụ 

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
632 2000/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
633 1999/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
634 693/BC-UBND

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018

18/12/2017 Nguyễn Bốn
635 1987/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định báo cáo thẩm tra an toàn giao thông dự án Đường tránh đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

18/12/2017 Nguyễn Bốn
636 1985/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đắk nông

18/12/2017 Nguyễn Bốn
637 1984/QĐ-UBND

Quyết định về việc thay đổi thành viên Tổ chuyên trách thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nam Nung

18/12/2017 Nguyễn Bốn
638 1952/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

18/12/2017 Trương Thanh Tùng
639 1973/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 15/12/2017 Nguyễn Bốn
640 1972/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn  ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 15/12/2017 Nguyễn Bốn