Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 1405/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/08/2017 Nguyễn Bốn
622 1404/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa các công trình thuỷ điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2017

28/08/2017 Trần Xuân Hải
623 1403/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập các công trình thuỷ điện Đắk Rung, Đắk Nông, Đắk Nông 1 năm 2017

28/08/2017 Trần Xuân Hải
624 03/CĐ-UBND

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

28/08/2017 Nguyễn Bốn
625 1397/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016

25/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
626 1396/QĐ-UBND

Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra liên ngành số 1145 việc thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936

25/08/2017 Trần Xuân Hải
627 1395/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện Đồng Nai 3 (diện tích 100,759 ha đã giao kế hoạch năm 2016)

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
628 1394/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả và sử dụng kinh phí dự phòng để trồng dặm trên diện tích rừng trồng bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng, thuộc diện tích trồng rừng thay thế năm 2015 của Trung Đoàn 726

25/08/2017 Trương Thanh Tùng
629 1393/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
630 436/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2021

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
631 437/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
632 4599/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra đối với 05 doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án tại huyện Cư Jút

24/08/2017 Trương Thanh Tùng
633 435/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến hết năm 2016 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
634 434/BC-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

24/08/2017 Nguyễn Bốn
635 1392/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh đắk nông đến năm 2020

24/08/2017 Tôn
636 1388/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017 23/08/2017 Nguyễn Bốn
637 433/BC-UBND

Báo cáo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 thực hiện chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

23/08/2017 Nguyễn Bốn
638 1387/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng

23/08/2017 Nguyễn Bốn
639 1383/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng
640 1382/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/08/2017 Trương Thanh Tùng