Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 609/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
622 617/QĐ-UBND

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (Ông Nguyễn Đình Đạo)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
623 612/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng giải quyết chủ trương dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách

11/04/2017 Nguyễn Bốn
624 615/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Đắk Nông

11/04/2017 Nguyễn Bốn
625 608/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Mơ

11/04/2017 Trần Xuân Hải
626 183/BC-UBND Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 11/04/2017 Nguyễn Bốn
627 613/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

11/04/2017 Trần Xuân Hải
628 186/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
629 621/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường trung học cơ sở Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn quốc gia

11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
630 618/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (Ông Trần Văn Đức)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
631 620/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
632 187/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện cấp phát gạo cứu đói cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2017

11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
633 185/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
634 619/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (bà Nguyễn Thị Hà)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
635 623/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và đường giao thông vào khu hành chính Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

11/04/2017 Trần Xuân Hải
636 621/QĐ-UBND Quyết định công nhận lại Trường THCS Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn quốc gia 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
637 620/QĐ-UBND Quyết định phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 cho 8 huyện, thị xã. 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
638 610/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
639 1769/UBND-KTKH

Công văn về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

10/04/2017 Nguyễn Bốn
640 1697/UBND-KGVX Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW 05/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh