Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 890/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, UBND huyện Đắk Glong, UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý

30/05/2017 Trương Thanh Tùng
622 889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
623 879/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Phật sự, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2012 - 2017 

30/05/2017 Nguyễn Bốn
624 880/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
625 881/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2017

30/05/2017 Nguyễn Bốn
626 282/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017

26/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
627 281/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Cao Huy
628 280/BC-UBND

Báo cáo kết quả tiếp xúc và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

26/05/2017 Nguyễn Bốn
629 869/QĐ-UBND

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
630 860/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt dự án đầu tư Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

 

26/05/2017 Nguyễn Bốn
631 866/QĐ-UBND

Về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ (đối với bà Nguyễn Thị Bích Thảo)

26/05/2017 Nguyễn Bốn
632 867/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ đối với ông K’ War Nao M’Ham

26/05/2017 Nguyễn Bốn
633 868/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
634 279/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
635 870/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
636 871/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Ba tuyến đường giao thông khu vực Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
637 872/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân tại Khu dân cư Sùng Đức

26/05/2017 Trương Thanh Tùng
638 873/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đá granit Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Phú Tài

26/05/2017 Trương Thanh Tùng
639 862/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
640 863/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong

25/05/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo