VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 5572/UBND-NC

Công văn về việc xử lý một số nội dung liên quan đến đất đai tại dự án của Công ty TNHH ĐT-TM Long Sơn

06/10/2017 Trần Xuân Hải
622 5571/UBND-KTKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC

06/10/2017 Ngô Xuân Lộc
623 5564/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với UBND tỉnh

06/10/2017 Trần Xuân Hải
624 5561/UBND-KTKH

Công văn về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư cho 02 Tiểu dự án của tỉnh Đắk Nông, thuộc Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vốn vay ADB

06/10/2017 Nguyễn Bốn
625 5557/UBND-CNXD

Công văn về việc phê duyệt mẫu phác thảo bước hai tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phòng dân tộc 1912-1936

06/10/2017 Trần Xuân Hải
626 5553/UBND-KGVX

Công văn về việc hồ sơ đất dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

06/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển
627 1609/QĐ-UBND

Quyết định về việc chỉ định tổ chức tư vấn và phê duyệt mức kinh phí tư vấn cổ phần hóa Công ty Cà phê Đức Lập

06/10/2017 Trần Xuân Hải
628 1607/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Sở Xây dựng

06/10/2017 Trần Xuân Hải
629 1608/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

06/10/2017 Nguyễn Bốn
630 1610/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao vốn thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn  ngân sách địa phương năm 2017

06/10/2017 Nguyễn Bốn
631 1606/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác trực ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông

06/10/2017 Trần Xuân Hải
632 5552/UBND-CNXD

Công văn về việc điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2017 cho dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ

05/10/2017 Trần Xuân Hải
633 5549/UBND-KTKH Công văn về việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông 05/10/2017 Nguyễn Bốn
634 5545/UBND-NN Công văn về việc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 336 tại Thông báo số 73-TB/BCĐ ngày 15/6/2017 05/10/2017 Trần Văn Diêu
635 5541/UBND-NN

Công văn về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

05/10/2017 Trần Văn Diêu
636 5540/UBND-NN Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất 05/10/2017 Trần Văn Diêu
637 5536/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện công các phòng, chống thiên tai

05/10/2017 Trần Xuân Hải
638 5526/UBND-NN

Công văn về việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi tỉnh Đắk Nông để sữa chữa cấp bách các công trình thủy lợi 

04/10/2017 Trần Văn Diêu
639 5530/UBND-KGVX

Công văn về việc góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

04/10/2017 Ngô Xuân Lộc
640 1604/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

04/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh