Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 392/KH-UBND

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

31/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
622 1258/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại các Sở, Ban, ngành

31/07/2017 Cao Huy
623 1257/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

31/07/2017 Cao Huy
624 3972/UBND-TH

Công văn về việc đề xuất nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

28/07/2017 Trần Văn Thương
625 3976/UBND-NN

Công văn về việc đôn đốc trồng rừng năm 2017

28/07/2017 Trương Thanh Tùng
626 3968/UBND-NN

Công văn về việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng đối với UBND các xã có rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng 

28/07/2017 Trương Thanh Tùng
627 3983/UBND-TH

Công văn về việc báo cáo các vấn đề vướng mắc, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7/2017

28/07/2017 Trần Văn Thương
628 1248/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 để triển khai thực hiện dự án Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức

28/07/2017 Nguyễn Bốn
629 1249/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2025

28/07/2017 Nguyễn Bốn
630 1250/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh

28/07/2017 Nguyễn Bốn
631 1255/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 437/QĐ-UBND  ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

28/07/2017 Trần Xuân Hải
632 1254/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

28/07/2017 Trần Xuân Hải
633 1253/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 61.101 m2 đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tíh cho Công ty Cổ phần giáo dục Hiểu về trái tim thuê

28/07/2017 Trương Thanh Tùng
634 1246/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

27/07/2017 Trương Thanh Tùng
635 05/CT-UBND

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2018

27/07/2017 Nguyễn Bốn
636 1244/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 (nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 55/2016/HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh) 

27/07/2017 Nguyễn Bốn
637 1245/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kinh phí ngân sách tỉnh năm sau để thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

27/07/2017 Nguyễn Bốn
638 1217/QĐ-UBND

Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất đối với Bưu điện tỉnh Đắk Nông

27/07/2017 Trương Thanh Tùng
639 1221/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56 tỉnh Đắk Nông.

26/07/2017 Cao Huy
640 387/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV

26/07/2017 Cao Huy