VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 898/QĐ-UBND Thành lập tiểu ban hậu cần 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
62 897/QĐ-UBND Thành lập  Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I - năm 2018  11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
63 896/QĐ-UBND Thành lập Ban quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2018-2020" tỉnh Đắk Nông do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
64 894/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/06/2018 Nguyễn Bốn
65 893/QĐ-UBND Nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 11/06/2018 Nguyễn Bốn
66 278/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
67 2724/UBND-CNXD Đôn đốc thực hiện dự án án đầu tư xây dựng công trình Hồ Gia Nghĩa 11/06/2018 Nguyễn Bốn
68 892/QĐ-UBND Đính chính nội dung tại Quyết định số 223/QĐ-UBND, ngày 07/02/2018 và Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
69 891/QĐ-UBND Tiêu chuẩn tài liệu quý, hiếm về tỉnh Đắk Nông và trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt tài liệu quý, hiếm
11/06/2018 Cao Huy
70 890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/06/2018 Cao Huy
71 18/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
72 19/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
73 886/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
74 884/QĐ-UBND Phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế hàng năm đối với các dự án được giao trong năm 2018 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
75 887/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
76 883/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
77 885/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
78 880/QĐ-UBND

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

08/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
79 881/QĐ-UBND

Đình chỉ giải quyết khiếu nại

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
80 882/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

08/06/2018 Cao Huy