Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 16/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
62 11/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/01/2018 Trương Thanh Tùng
63 11/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/01/2018 Trương Thanh Tùng
64 10/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đắk Nông

03/01/2018 Nguyễn Bốn
65 24/UBND-KSTT

Công văn về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông

03/01/2018 Cao Huy
66 04/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Bình

02/01/2018 Trương Thanh Tùng
67 03/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Ninh

02/01/2018 Trương Thanh Tùng
68 2088/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 

29/12/2017 Cao Huy
69 2087/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 02 xe ô tô biển kiểm soát 48A-002.58 và 48A-002.50 do Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thực hiện bán đấu giá

29/12/2017 Trần Xuân Hải
70 735/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018                                                        

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
71 736/BC-BCĐ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
72 2081/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Trung Tâm

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
73 2080/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Nam Dong

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
74 2078/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho hộ ông Vũ Quang Hiên

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
75 2079/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân 

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
76 2076/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và dự toán xác định nguyên giá máy và thiết bị thi công để lập Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/12/2017 Trần Xuân Hải
77 2070/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
78 2069/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

29/12/2017 Cao Huy
79 2059/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018

28/12/2017 Cao Huy
80 2065/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

28/12/2017 Cao Huy