Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 1131/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

06/07/2017 Nguyễn Bốn
62 1130/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

06/07/2017 Nguyễn Bốn
63 1128/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

05/07/2017 Trương Thanh Tùng
64 1124/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện Đắk Rung 1 năm 2017

04/07/2017 Trần Xuân Hải
65 1122/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 - 2020

04/07/2017 Nguyễn Bốn
66 1123/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

04/07/2017 Nguyễn Bốn
67 1121/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao dự toán kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

04/07/2017 Nguyễn Bốn
68 1117/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông từ bon Bu Prăng 2 đi Trung tâm xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (thuộc dự án quy hoạch ổn định dân di cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

04/07/2017 Nguyễn Bốn
69 1116/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk R’lấp cũ, do UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, sử dụng

04/07/2017 Nguyễn Bốn
70 1115/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xử lý diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại 02 huyện Đắk Song, Đắk Glong

04/07/2017 Nguyễn Bốn
71 1114/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh mục chủ trương đầu tư một số công trình, dự án tại Phụ lục số 01 và 02, Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

04/07/2017 Nguyễn Bốn
72 1113/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí và kinh phí chi thường xuyên năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông

03/07/2017 Nguyễn Bốn
73 1112/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ, điều chỉnh kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2017

03/07/2017 Nguyễn Bốn
74 1110/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý nợ bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan năm 2017

03/07/2017 Nguyễn Bốn
75 1109/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6 giao Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng quản lý, bố trí sử dụng

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
76 1108/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi bổ sung 734,71 ha đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín giao UBND huyện Tuy Đức quản lý

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
77 1107/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Phạm Thị Ngọc Phương tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
78 1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Nguyễn Đức Duy tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
79 1105/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Trần thị Mộng Linh tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
80 1104/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công trình thủy lợi Suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/07/2017 Trương Thanh Tùng