Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 188/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

12/04/2017 Trần Văn Diêu
2 1819/UBND-TD Công văn về việc giải quyết đơn của công dân 12/04/2017 Trần Văn Diêu
3 189/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

12/04/2017 Trần Xuân Hải
4 625/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020.

12/04/2017 Cao Huy
5 609/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
6 617/QĐ-UBND

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (Ông Nguyễn Đình Đạo)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
7 612/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng giải quyết chủ trương dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách

11/04/2017 Nguyễn Bốn
8 615/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Đắk Nông

11/04/2017 Nguyễn Bốn
9 608/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Mơ

11/04/2017 Trần Xuân Hải
10 183/BC-UBND Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 11/04/2017 Nguyễn Bốn
11 613/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

11/04/2017 Trần Xuân Hải
12 186/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
13 621/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường trung học cơ sở Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn quốc gia

11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 618/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (Ông Trần Văn Đức)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
15 620/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 187/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện cấp phát gạo cứu đói cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2017

11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 185/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
18 619/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (bà Nguyễn Thị Hà)

11/04/2017 Nguyễn Bốn
19 623/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và đường giao thông vào khu hành chính Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

11/04/2017 Trần Xuân Hải
20 621/QĐ-UBND Quyết định công nhận lại Trường THCS Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn quốc gia 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh