Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 1742/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ I năm 2016-2017

31/10/2017 Nguyễn Bốn
62 1741/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên

31/10/2017 Trần Xuân Hải
63 1738/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Đắk R’lấp giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
64 1737/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Đắk Mil giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
65 1736/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
66 1735/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Đắk Glong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
67 1734/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
68 1733/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2017 Trương Thanh Tùng
69 1732/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

31/10/2017 Trần Xuân Hải
70 1731/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

31/10/2017 Trần Xuân Hải
71 1730/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

31/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
72 1729/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận lại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 31/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
73 1728/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường tiểu học Lê Đình Chinh, phường Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

31/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
74 1726/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Song Đắk Nông

31/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
75 1727/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông thuê đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh huyện Krông Nô 31/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
76 6072/UBND-KTKH HDBank đề nghị thành lập chi nhánh    31/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
77 6063/UBND-CNXD Đôn đốc tiến độ 2 dự án: đường tránh đô thị Gia Nghĩa, dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
78 1742/QĐ-UBND Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ I năm 2016-2017 31/10/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
79 6071/UBND-TH Chuẩn bị, tham dự Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh 31/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
80 1712/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh