Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 802/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

12/05/2017 Trần Xuân Hải
2 801/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và đá xẻ ốp lát của Công ty Cổ phần Gia Đại Phát

12/05/2017 Trần Xuân Hải
3 800/QĐ-UBND

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính đối với ông Phạm Ngọc Danh

12/05/2017 Trần Xuân Hải
4 799/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính

12/05/2017 Trần Xuân Hải
5 798/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (ông Hoàng Viết Nam)

12/05/2017 Trần Xuân Hải
6 797/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (ông Lê Mạnh Hà)

12/05/2017 Trần Xuân Hải
7 796/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (bà Nguyễn Thị Hương)

12/05/2017 Trần Xuân Hải
8 795/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp (Giai đoạn I).

12/05/2017 Trần Xuân Hải
9 257/BC-UBND

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông

12/05/2017 Trương Thanh Tùng
10 258/BC-UBND

Báo cáo tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI

12/05/2017 Trần Xuân Hải
11 136/SY-UBND

Sao y Công văn 4918/BTC-NSNN về việc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyêt định số 124/QĐ-TTg năm 2016

 

11/05/2017 Ngô Xuân Lộc
12 251/BC-UBND

Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
13 137/SY-UBND

Sao y Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018

11/05/2017 Ngô Xuân Lộc
14 134/SY-UBND

Sao y Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn" 

11/05/2017 Nguyễn Viết Thuật
15 253/KH-BCĐCCHC

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

11/05/2017 Cao Huy
16 794/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ công trình thuỷ điện Đắk N'Teng năm 2017

11/05/2017 Trần Xuân Hải
17 793/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đắk Nông 2 năm 2017

11/05/2017 Trần Xuân Hải
18 792/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh 

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
19 791/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 và Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
20 782/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung các hạng mục đường bê tông, lan can bảo vệ, hàng rào, mương thoát nước, cây xanh thuộc dự án Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

11/05/2017 Trần Xuân Hải

Lĩnh vực