Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
921 640/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
922 637/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải
923 638/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

14/04/2017 Trần Xuân Hải
924 109/SY-UBND

Sao y Quyết định 606/QĐ-BTC ngày 31/3/2017 của Bộ Tài Chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Sở Tài Chính

14/04/2017 Trần Văn Thương
925 1873/UBND-KTKH Công văn gửi Sở Tài Chính về việc góp ý dự thảo thông tư 14/04/2017 Trần Văn Thương
926 633/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương dự toán chương trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải
927 1864/UBND-CNXD

Công văn về việc bổ sung tăng thêm cự ly vận chuyển đá và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường giao thông liên xã Đắk Som – Đắk R’măng, huyện Đắk G’long

14/04/2017 Trần Xuân Hải
928 1895/UBND-NC

Công văn gửi Sở Tư pháp về việc góp ý đối với dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp” đến năm 2022

14/04/2017 Trần Văn Diêu
929 1896/UBND-NN

Công văn gửi Sở KH-ĐT về việc xây dựng kho, trạm xăng dầu tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

14/04/2017 Trần Văn Diêu
930 1882/UBND-NC

Công văn về việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

14/04/2017 Trần Xuân Hải
931 248/VPUBND-KTKH

Công văn về việc lấy ý kiến đối với dự thảo tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu

14/04/2017 Trần Văn Thương
932 1869/UBND-KGVX Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ: Tạc tượng Danh nhân lịch sử Việt Nam, Anh hùng N’Trang Lơng, sản phẩm văn hóa truyền thống và khảo sát, khai quật Đàn đá Đắk Sơn 14/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
933 632/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/04/2017 Trần Xuân Hải
934 192/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/04/2017 Trần Xuân Hải
935 635/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh

14/04/2017 Trần Xuân Hải
936 1844/UBND-KTKH

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ III 

13/04/2017 Trần Văn Thương
937 627/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn

13/04/2017 Trần Xuân Hải
938 626/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

13/04/2017 Trần Xuân Hải
939 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

Sao y Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

13/04/2017 Trần Văn Diêu
940 1848/UBND-NN

Công văn về việc lấy ý kiến của Sở Tài chính về Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai

13/04/2017 Trần Văn Diêu

Thông Báo