Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
921 1005/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá bazan thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

15/06/2017 Trương Thanh Tùng
922 3072/UBND-NN

Công văn về việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu công nghệ tưới thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm

15/06/2017 Trần Văn Diêu
923 1003/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

14/06/2017 Nguyễn Bốn
924 1002/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tư vấn hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/06/2017 Trần Xuân Hải
925 1000/QĐ-UBND

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2017

14/06/2017 Nguyễn Bốn
926 999/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/06/2017 Nguyễn Bốn
927 997/QĐ-UBND

Quyết định về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

14/06/2017 Trương Thanh Tùng
928 996/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017

14/06/2017 Nguyễn Bốn
929 1001/QĐ-UBND

Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ

14/06/2017 Nguyễn Bốn
930 980/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị  đối với 211 lô đất dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

13/06/2017 Trương Thanh Tùng
931 3047/UBND-NN

Công văn về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm 

13/06/2017 Trương Thanh Tùng
932 3034/UBND-NN

Công văn về việc triển khai xây dựng Kế hoạch ISO điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

13/06/2017 Nguyễn Bốn
933 3046/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra 13 doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất nông, lâm nghiệp

13/06/2017 Trương Thanh Tùng
934 309/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017 

13/06/2017 Trần Xuân Hải
935 995/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Đắk Nông

13/06/2017 Trương Thanh Tùng
936 994/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường Đại học Tây Nguyên

13/06/2017 Nguyễn Bốn
937 993/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

13/06/2017 Trương Thanh Tùng
938 992/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ thủy điện Nhân Cơ năm 2017

13/06/2017 Trần Xuân Hải
939 990/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

12/06/2017 Nguyễn Bốn
940 989/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017  

12/06/2017 Nguyễn Bốn