VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
921 1479/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Giấy chứng nhận đối với giáo viên hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
922 1478/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận và tặng giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016 - 2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
923 1477/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành suất đầu tư trồng, chăm sóc cây cà phê vối, cây ca cao và cây cao su làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Cà phê Đức Lập

11/09/2017 Trần Xuân Hải
924 1476/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

11/09/2017 Nguyễn Bốn
925 1475/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển từ tạm ứng sang thực chi đối với kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông

11/09/2017 Nguyễn Bốn
926 1481/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2018

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
927 4968/UBND-NC

Công văn về việc xử lý kết luận số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư gói thầu số 4 Dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến Quốc lộ 14 và đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14 tại UBND thị xã Gia Nghĩa 

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
928 4946/UBND-KTKH

Công văn về việc xử lý tồn đọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

08/09/2017 Nguyễn Bốn
929 1473/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
930 1472/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 20,67 ha đất của Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Đức Lập giao UBND huyện Krông Nô quản lý

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
931 4952/UBND-NC

Công văn về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế

08/09/2017 Nguyễn Bốn
932 4969/UBND-NC

Công văn về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP

08/09/2017 Cao Huy
933 4962/UBND-NC Công văn về việc báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 08/09/2017 Trần Văn Diêu
934 468/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại

08/09/2017 Cao Huy
935 467/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

08/09/2017 Cao Huy
936 454/BC-UBND

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

08/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
937 452/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

08/09/2017 Cao Huy
938 1470/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Cao Huy
939 1469/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Cao Huy
940 1468/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho Trường Đại học Quy Nhơn

08/09/2017 Nguyễn Bốn