Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
921 882/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán lương và một số hoạt động khác của Dự án: Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
922 886/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

30/05/2017 Nguyễn Bốn
923 887/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực đất các công ty nông lâm nghiệp trả về địa phương và lập hồ sơ ranh giới khu vực đất nông lâm trường được giao bổ sung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
924 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
925 890/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, UBND huyện Đắk Glong, UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý

30/05/2017 Trương Thanh Tùng
926 889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
927 879/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Phật sự, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2012 - 2017 

30/05/2017 Nguyễn Bốn
928 881/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2017

30/05/2017 Nguyễn Bốn
929 282/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017

26/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
930 281/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Cao Huy
931 280/BC-UBND

Báo cáo kết quả tiếp xúc và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

26/05/2017 Nguyễn Bốn
932 869/QĐ-UBND

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
933 860/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt dự án đầu tư Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

 

26/05/2017 Nguyễn Bốn
934 866/QĐ-UBND

Về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ (đối với bà Nguyễn Thị Bích Thảo)

26/05/2017 Nguyễn Bốn
935 867/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo Thạc sĩ đối với ông K’ War Nao M’Ham

26/05/2017 Nguyễn Bốn
936 868/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
937 279/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
938 870/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
939 871/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Ba tuyến đường giao thông khu vực Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
940 872/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân tại Khu dân cư Sùng Đức

26/05/2017 Trương Thanh Tùng