Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 780/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G’Long.

11/05/2017 Trần Xuân Hải
2 790/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông trong lĩnh vực Y tế dự phòng

11/05/2017 Cao Huy
3 788/QĐ-UBND

Về việc giao 374,4 m2 đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
4 787/QĐ-UBND

Về việc giao 400,5 m2 đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
5 786/QĐ-UBND

Về việc giao 1.190,7 m2 đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Sơn Ca để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
6 785/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

11/05/2017 Trương Thanh Tùng
7 254/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ mới

11/05/2017 Cao Huy
8 783/QĐ-UBND

Quyết định về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh lần 3 (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016) và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song (đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

11/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 777/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ Quỹ dự phòng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng năm 2016 thuộc lưu vực sông Sêrêpốk

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
10 775/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 43,185 ha đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
11 776/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/05/2017 Trương Thanh Tùng
12 778/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận lại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đắk Song đạt chuẩn quốc gia

10/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 773/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh

09/05/2017 Trần Xuân Hải
14 770/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Glong - 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD15)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
15 772/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 02 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (XD14)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
16 771/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD18)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
17 769/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Krông Nô, huyện Đắk Song - 05 điểm trường lẻ tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (XD13)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
18 768/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh

09/05/2017 Trần Xuân Hải
19 767/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ công trình thuỷ điện Đắk Sin 1 năm 2017

09/05/2017 Trần Xuân Hải
20 248/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh

Lĩnh vực