Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 1103/QĐ-UBND

Quyêt định về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Bùi Mạnh Tưởng tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
82 1102/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
83 3377/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

03/07/2017 Trương Thanh Tùng
84 3390/UBND-NN Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh 03/07/2017 Trương Thanh Tùng
85 1100/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của hợp tác xã và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

30/06/2017 Cao Huy
86 354/BC-UBND

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017 Trần Xuân Hải
87 352/KH-UBND

Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
88 1075/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ 751 đợt 3 năm 2017, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
89 1083/QĐ-UBND

Về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
90 1082/QĐ-BCBDA

Quyết định về việc ủy quyền làm chủ tài khoản và một số nội dung khác cho Phó Trưởng ban thường trực Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

30/06/2017
91 1077/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
92 1076/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất ở hạng mục san lấp mặt bằng, xây kè chắn đất để phân lô thành đất ở dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
93 1095/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

30/06/2017 Cao Huy
94 349/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh

29/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
95 348/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

29/06/2017 Cao Huy
96 1071/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

29/06/2017 Trần Xuân Hải
97 1073/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Đức Long, Đạo diễn Hãng phim Việt Long

29/06/2017 Nguyễn Bốn
98 344/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống tội phạm mua, bán người - 30/7" năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
99 343/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
100 1061/QĐ-BĐD

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/06/2017 Nguyễn Bốn