Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 620/QĐ-UBND Quyết định phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 cho 8 huyện, thị xã. 11/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 610/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước.

11/04/2017 Nguyễn Bốn
3 1769/UBND-KTKH

Công văn về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

10/04/2017 Nguyễn Bốn
4 1697/UBND-KGVX Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW 05/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 1696/UBND-KGVX

Tăng cường công tác truyền thông Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

05/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 568/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư thôn Nam Sơn, xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, đường giao thông nội bộ, giếng khoan - đài nước và điện - nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn
7 569/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 09:Lý trình: Km 22+800 -:- Km 27+372; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk Glong

05/04/2017 Nguyễn Bốn
8 570/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư tại thôn 4 xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, tường chắn, đường giao thông nội bộ và điện, nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn
9 571/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Quảng Sơn đi Đồn 9 (Tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông - Gói thầu số 02: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và công trình phòng hộ đoạn Km 10+00 -:- Km 20+00

05/04/2017 Nguyễn Bốn
10 1678/UBND-KTKH Thực hiện Thông báo kết luận số 12/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh 04/04/2017 Nguyễn Bốn
11 565/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017-2018 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

04/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 1673/UBND-CNXD

Khẩn trương thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình – Chủ tịch UBATGTQG tại Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 29/3/2017  

04/04/2017 Trần Văn Thương
13 1670/UBND-KTKH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

04/04/2017 Trần Văn Thương
14 1672/UBND-KTKH

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

04/04/2017 Trần Văn Thương
15 1668/UBND-NC

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo

04/04/2017 Trần Văn Diêu
16 1669/UBND-NC

Góp ý về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017

04/04/2017 Trần Văn Diêu
17 1653/UBND-TD

Giải quyết khiếu nại của ông Võ Tây

04/04/2017 Trương Thanh Tùng
18 1654/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Huệ 04/04/2017 Trương Thanh Tùng
19 1676/UBND-NN

Điều chỉnh tiến độ lập Đề án 

04/04/2017 Trần Văn Diêu
20 1667/UBND-KTKH

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016

04/04/2017 Nguyễn Bốn