Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 6036/UBND-NN Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi 30/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
82 5936/UBND-NC Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 25/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
83 5924/UBND-CNXD Triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán Ngân sách nhà nước năm 2015 và các năm trước 23/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
84 9530/UBND-KTKH Bổ sung dự toán chi NSNN năm 2017 cho một số cơ quan, đơn vị để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 23/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
85 5933/UBND-NC Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý 23/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
86 5937/UBND-NC Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 23/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
87 5920/UBND-KTKH Viên chức quản lý, người lao động tham gia công tác giải thể các công ty 23/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
88 5921/UBND-KTKH

Xử lý tài sản Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil (cũ) và hỗ trợ kinh phí để xây dựng trụ sở mới

23/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
89 5905/TL-HĐXT Thể lệ giải thưởng báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2017 20/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
90 5911/UBND-KGVX Đăng ký nhu cầu đạo tạo nhân lực trình độ đại học theo địa chỉ sử dụng năm 2017 20/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
91 5899/UBND-NN Hoàn thiên Kế hoạch tham dự ngày cà phê Việt Nam lần thứ I năm 2017 tại thành phố Đà Lạt 20/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
92 5893/UBND-NN Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ 20/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
93 5894/UBND-CNXD

Bảo đảm an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh

20/10/2017 Trần Văn Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
94 5881/UBND-NN Xem xét giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 20/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
95 5876/UBND-NN Xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông 19/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
96 5869/UBND-KGVX Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đối tượng chính sách có công và người nghèo 19/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
97 5875/UBND-NN Góp ý Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 19/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
98 5874/UBND-NN Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 19/10/2017 Trần Văn Diêu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
99 5878/UBND-NN Chuẩn bị đầu tư dự án cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 19/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
100 5879/UBND-NN Xử lý vụ việc hủy hoại rừng, lấn chiếm, mua, bán đất rừng trái pháp luật tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 19/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh