Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 479/KH-UBND

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2021

12/09/2017 Cao Huy
82 1492/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

12/09/2017 Cao Huy
83 1491/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô chuyên dùng biển kiểm soát 48D-0018 và trang bị thay thế xe ô tô thanh lý tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông  

12/09/2017 Nguyễn Bốn
84 473/BC-UBND

Báo cáo kết quả xử lý vướng mắc tại các dự án đầu tư của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát

11/09/2017 Trần Xuân Hải
85 4998/UBND-KGVX

Công văn về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

11/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
86 4999/UBND-NC

Công văn về việc rà soát văn bản có nội dung liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

11/09/2017 Cao Huy
87 472/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/9/2017 đến ngày 07/9/2017 và nhiệm vụ tuần tới

11/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
88 1488/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 138/QĐ-CTUBND, ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

11/09/2017 Trần Xuân Hải
89 1487/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

11/09/2017 Cao Huy
90 1486/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

11/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
91 471/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

11/09/2017 Cao Huy
92 4990/UBND-NN

Công văn về việc đề nghị bố trí đất sau khai thác Bauxite để triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
93 1480/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng “Giấy chứng nhận Ươm mầm Sáng tạo” đối với gia đình của các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
94 1479/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Giấy chứng nhận đối với giáo viên hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
95 1478/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận và tặng giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016 - 2017

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
96 1477/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành suất đầu tư trồng, chăm sóc cây cà phê vối, cây ca cao và cây cao su làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Cà phê Đức Lập

11/09/2017 Trần Xuân Hải
97 1476/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

11/09/2017 Nguyễn Bốn
98 1475/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển từ tạm ứng sang thực chi đối với kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông

11/09/2017 Nguyễn Bốn
99 1481/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2018

11/09/2017 Trương Thanh Tùng
100 4968/UBND-NC

Công văn về việc xử lý kết luận số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư gói thầu số 4 Dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến Quốc lộ 14 và đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14 tại UBND thị xã Gia Nghĩa 

08/09/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo