Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 246/KH-UBND

Kế hoạch thu, nộp Quỹ, phòng chống thiên tai năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
2 758/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông

08/05/2017 Nguyễn Bốn
3 762/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
4 763/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo luật hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

08/05/2017 Trần Xuân Hải
5 764/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai 5 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
6 766/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đắk Nông, Đắk Nông 1, Đắk Rung năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
7 244/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 759/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt tại thị xã Gia Nghĩa

08/05/2017 Nguyễn Bốn
9 757/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện hành động dũng cảm cứu người đuối nước tại thị xã Gia Nghĩa

08/05/2017 Nguyễn Bốn
10 765/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa Thủy điện Srêpốk 4, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

08/05/2017 Trần Xuân Hải
11 247/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 04 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
12 224/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 761/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017

08/05/2017 Nguyễn Bốn
14 746/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty TNHH GN NGƯỜI VC QUỐC TẾ

08/05/2017 Cao Huy
15 755/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

05/05/2017 Nguyễn Bốn
16 239/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”; 

05/05/2017 Cao Huy
17 241/BC-UBND

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017

05/05/2017 Ngô Xuân Lộc
18 242/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

05/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 752/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc đưa thị xã Gia Nghĩa lên thành phố, huyện Đắk Mil và huyện Đắk R’lấp lên thị xã trước năm 2020

05/05/2017 Nguyễn Bốn
20 751/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

05/05/2017 Nguyễn Bốn

Lĩnh vực