Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1662/UBND-KTKH

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết cho học sinh chính sách năm học 2017-2018 theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND

04/04/2017 Nguyễn Bốn
2 562/QĐ-UBND

Quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

04/04/2017 Nguyễn Bốn
3 564/QĐ-UBND

Thu hồi Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông cho phép thành lập Văn phòng Công chứng

04/04/2017 Cao Huy
4 543/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mil

30/03/2017 Nguyễn Bốn
5 545/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Cư Jút

30/03/2017 Nguyễn Bốn
6 544/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Glong

30/03/2017 Nguyễn Bốn
7 542/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'Lấp

30/03/2017 Nguyễn Bốn
8 541/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Song

30/03/2017 Nguyễn
9 540/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô

30/03/2017 Nguyễn Bốn
10 531/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

29/03/2017 Nguyễn Bốn
11 533/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco; đồng thời cho Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông thuê đất

29/03/2017 Trương Thanh Tùng
12 501/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/03/2017 Nguyễn Bốn
13 443a/QĐ-UBND

Quyết định về việc kéo dài thời gian tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Nung đối với ông Phạm Đức Thắng

17/03/2017 Nguyễn Bốn
14 80/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016.

27/02/2017 Nguyễn Bốn
15 573/UBND-KTKH

Công văn về việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

13/02/2017 Nguyễn Bốn