VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
101 860/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Điểu Nhoi, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
102 859/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá,trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
103 861/QĐ-UBND Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nam Nung
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
104 858/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chi Trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
105 857/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Trần Kim Khôi, trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
106 856/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Thị Duyên, trú tại thôn 5, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
107 855/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Duy,trú tại tổ 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
108 854/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thủy, trú tại số nhà 29/6A, ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
109 853/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyền, trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
110 852/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn 4, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
111 851/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đoong, trú tại thôn Bu Ghe, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
112 850/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
113 849/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đết, trú tại thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)
05/06/2018 Trương Thanh Tùng
114 848/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Điểu Dre, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
115 847/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khởi, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
116 846/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thi, trú tại suối Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 05/06/2018 Trương Thanh Tùng
117 842/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các Tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các Tổ chức nông dân, Hợp tác xã đợt 02 thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông 04/06/2018 Trương Thanh Tùng
118 844/QĐ-UBND Cử Đoàn công tác Phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông đi công tác tại Campuchia 04/06/2018 Cao Huy
119 840/QĐ-UBND Giao kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2018 (Đợt 3) 04/06/2018 Trương Thanh Tùng
120 839/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang xây dựng công trình thủy điện, địa điểm trồng rừng trên lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ 04/06/2018 Trương Thanh Tùng