Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
101 1062/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Cao Huy
102 1064/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Nguyễn Bốn
103 1065/QĐ-UBND

Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện cho UBND tỉnh ký hợp đồng thuê rừng đối với các tổ chức thuê rừng trên địa bàn tỉnh

28/06/2017 Trương Thanh Tùng
104 1069/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

28/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
105 1060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

27/06/2017 Cao Huy
106 1058/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho 18 hộ dân tại Khu tái định cư dự án đường Bắc Nam giai đoạn 2 

27/06/2017 Trương Thanh Tùng
107 1059/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Phan Bội Châu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 27/06/2017 Trương Thanh Tùng
108 1056/QĐ-UBN

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông thuê đất; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh huyện Cư Jút

 

27/06/2017 Trương Thanh Tùng
109 1054/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2017 - 2020

27/06/2017 Nguyễn Bốn
110 341/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

27/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
111 339/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

27/06/2017 Cao Huy
112 1052/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

26/06/2017 Nguyễn Bốn
113 1041/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông 

23/06/2017 Trương Thanh Tùng
114 1045/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập thuỷ điện Đắk N'Teng năm 2017

23/06/2017 Trần Xuân Hải
115 1043/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

23/06/2017 Trần Xuân Hải
116 1044/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện Đắk R’tih năm 2017

23/06/2017 Trần Xuân Hải
117 329/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý II và 6 tháng đầu năm 2017

21/06/2017 Trương Thanh Tùng
118 1030/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

20/06/2017 Nguyễn Bốn
119 1031/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư tại khu tái định cư số 3, Sùng Đức cho hộ ông Nguyễn Kim Phương

20/06/2017 Trương Thanh Tùng
120 1032/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

20/06/2017 Nguyễn Bốn