Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
121 1919/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
122 1921/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Mil Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
123 1920/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cư Jút Đắk Nông

05/12/2017 Trương Thanh Tùng
124 1915/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh

04/12/2017 Nguyễn Bốn
125 1913/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác logo Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

01/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
126 1899/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và năm 2017

01/12/2017 Nguyễn Bốn
127 6789/UBND-KSTT

Công văn về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ 

30/11/2017 Cao Huy
128 1894/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

30/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
129 1896/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)

30/11/2017 Nguyễn Bốn
130 1890/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/11/2017 Nguyễn Bốn
131 1891/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác bồi thường tài sản trên đất

28/11/2017 Nguyễn Bốn
132 1887/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018 tỉnh Đắk Nông 

27/11/2017 Nguyễn Bốn
133 1881/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 

24/11/2017 Nguyễn Bốn
134 1882/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp 

24/11/2017 Nguyễn Bốn
135 6660/UBND-KGVX

Công văn về việc chấn chỉnh công tác lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

24/11/2017 Nguyễn Bốn
136 1879/QĐ-UBND

Quyết định về việc chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai

24/11/2017 Nguyễn Bốn
137 1873/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 1 năm 2017 (đợt 2)

23/11/2017 Nguyễn Bốn
138 1874/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Krông Nô, công suất giai đoạn 1: 3.000 tấn/năm tại xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

23/11/2017 Trương Thanh Tùng
139 1871/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017

23/11/2017 Nguyễn Bốn
140 1875/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Krông Nô Đắk Nông

23/11/2017 Trương Thanh Tùng