Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
121 1453/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (nguồn thông báo sau)

07/09/2017 Nguyễn Bốn
122 451/KH-UBND Kế hoạch công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào đân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2021 06/09/2017 Cao Huy
123 4902/UBND-KTKH

Công văn về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 

06/09/2017 Nguyễn Bốn
124 4871/UBND-KGVX

Công văn về việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ các hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nhà ở từ nguồn kinh phí Quỹ Hiểu về trái tim

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
125 4870/UBND-KGVX

Công văn về việc bố trí địa điểm cho Hội Người cao tuổi tỉnh làm nơi sinh hoạt câu lạc bộ

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
126 1451/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2017

06/09/2017 Nguyễn Bốn
127 4890/UBND-CNXD V/v phối hợp tổ chức chương trình trao mũ bảo hiểm cho học sinh 06/09/2017 Nguyễn Bốn
128 1449/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý năm 2017.

 

06/09/2017 Trần Xuân Hải
129 4872/UBND-KGVX Tổ chức trao tặng bò giống cho người nghèo nới biên giới 06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
130 450/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tuần tới

06/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
131 1450/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6.

06/09/2017 Nguyễn Bốn
132 446/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
133 1448/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ 751 đợt 5 năm 2017, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

06/09/2017 Trần Xuân Hải
134 445/KH-TCTLN

Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên Quốc lộ 14C và Quốc lộ 28 qua địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

05/09/2017 Trần Xuân Hải
135 1447/QĐ-UBND

Quyết định về việc sáp nhập Nhà in tỉnh Đắk Nông vào Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

05/09/2017 Nguyễn Bốn
136 1446/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đa K’long

05/09/2017 Trần Xuân Hải
137 1445/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

05/09/2017 Trần Xuân Hải
138 1444/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy chế  hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Đắk Nông.  

05/09/2017 Trần Xuân Hải
139 4838/UBND-NN

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 437 

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
140 4851/UBND-NN

Công văn về việc xử lý phá rừng trái pháp luật trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

01/09/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo