Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 1647/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lanh bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 220-500kV thuộc địa bàn tỉnh Đăk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
142 1646/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam thuê đất để xây dựng công trình đường dây tải điện 22 kV đấu nối Nhà máy thủy điện Đa Siat đến trạm 110 kV Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
143 1645/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nhà làm việc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk Song

16/10/2017 Trần Xuân Hải
144 1643/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp tại khoảnh 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 - Tiểu khu 1284, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
145 1642/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trường tiểu học Lương Thế Vinh giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

16/10/2017 Trần Xuân Hải
146 5704/UBND-NN

Công văn về việc thu hồi rừng và đất rừng của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và xử lý các tồn tại, sai phạm đối với diện tích đất và rừng thu hồi

13/10/2017 Trần Xuân Hải
147 5718/UBND-KTKH

Công văn về việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để đầu tư cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải

13/10/2017 Ngô Xuân Lộc
148 1641/QĐ-UBND

Quyết định về thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa

13/10/2017 Trần Xuân Hải
149 5700/UBND-KTKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh

13/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển
150 5691/UBND-KGVX

Công văn về việc chuyển nhiệm vụ tổ chức Hội Báo Xuân hằng năm cho Hội Nhà báo tỉnh

12/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
151 5697/UBND-KGVX

Công văn về việc góp ý dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao 

12/10/2017 Phạm Ngọc Tuyển
152 1639/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

12/10/2017 Trần Xuân Hải
153 1638/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển giao, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh

12/10/2017 Nguyễn Bốn
154 548/BC-UBND Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 (lần 2) 11/10/2017 Nguyễn Bốn
155 549/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông Đường Hồ Chí Minh

11/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
156 1634/QĐ-UBND

Quyết định về việc bán tài sản trên đất thuộc Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song (cũ) cho Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Đắk Song để thực hiện dự án Xây dựng bến xe huyện Đắk Song, tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

11/10/2017 Nguyễn Bốn
157 1633/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý 03 xe ô tô do Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý, sử dụng 

 

11/10/2017 Nguyễn Bốn
158 1631/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án ổn định dân cư Biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

11/10/2017 Nguyễn Bốn
159 1627/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 1.0

10/10/2017 Nguyễn Bốn
160 545/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2017

10/10/2017 Cao Huy