Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 1438/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
142 1443/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt hạ du đập công trình thuỷ điện Nhân Cơ năm 2017

 

01/09/2017 Trần Xuân Hải
143 4818/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu khuẩn lợn

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
144 1438/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chỉ tiêu đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
145 1437/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
146 1436/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

01/09/2017 Nguyễn Bốn
147 1434/QĐ-UBND

Quyết định về việc đồng ý cho UBND các huyện, thị xã hợp đồng giáo viên bậc mầm non để phục vụ năm học 2017 - 2018

01/09/2017 Nguyễn Bốn
148 1433/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 26 tập thể và 28 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, giai đoạn 2002 - 2017

01/09/2017 Nguyễn Bốn
149 1432/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-0129 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý, sử dụng  

01/09/2017 Nguyễn Bốn
150 1431/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 về việc thành lập Tổ công tác xác minh số lượng gỗ thực tế đã được tập kết tại Campuchia theo các hợp đồng đã ký kết và Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

01/09/2017 Nguyễn Bốn
151 1428/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp;kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
152 1427/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Gia Đất Việt

01/09/2017 Trương Thanh Tùng
153 642/VPUBND-TH

Công văn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan nhà nước

31/08/2017 Phạm Ngọc Tuyển
154 444/BC-UBND

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

31/08/2017 Nguyễn Bốn
155 1423/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng Nhà tình nghĩa cho 05 đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh

31/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
156 4763/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 3587-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy

30/08/2017 Trần Văn Diêu
157 1422/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn năm 2017 cho dự án đường Đạo nghĩa - Quảng khê từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016  

30/08/2017 Nguyễn Bốn
158 1420/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco giao Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Song quản lý để xây dựng doanh trại đóng quân của cBB6/BCHQS huyện Đắk Song

30/08/2017 Trương Thanh Tùng
159 4747/UBND-NC

Công văn về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra

30/08/2017 Cao Huy
160 4749/UBND-KGVX Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về An toàn thực phẩm 30/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh

Thông Báo