VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 604/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/04/2018 Cao Huy
142 180/KH-UBND Tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo 19/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
143 606/QĐ-UBND Phê duyệt chi tiết nội dung chi kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Công an tỉnh 19/04/2018 Cao Huy
144 1819/UBND-NC Đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 19/04/2018 Cao Huy
145 603/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm biến áp 110kV Đắk R’lấp 2 và đấu nối tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung 19/04/2018 Trương Thanh Tùng
146 607/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 19/04/2018 Trương Thanh Tùng
147 601/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân 18/04/2018 Trần Xuân Hải
148 590/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Công trình thủy điện Đắk Ru năm 2018 18/04/2018 Trần Xuân Hải
149 600/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín 18/04/2018 Trần Xuân Hải
150 599/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Nông,  Lâm nghiệp Đức Lập
18/04/2018 Trần Xuân Hải
151 598/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức 18/04/2018 Trần Xuân Hải
152 597/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân
18/04/2018 Trần Xuân Hải
153 595/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân 
18/04/2018 Trần Xuân Hải
154 596/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế” (HPET) tại tỉnh Đắk Nông
18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
155 601/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 18/04/2018 Trần Xuân Hải
156 591/QĐ-UBND Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 18/04/2018 Nguyễn Bốn
157 551/QĐ-UBND Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số từ Sở Y tế sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/04/2018 Nguyễn Bốn
158 176/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
159 175/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17/04/2018 Nguyễn Bốn
160 571/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Đồng Nai 5 năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải