Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 6578/UBND-CNXD

Công văn về việc thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số

22/11/2017 Cao Huy
142 1863/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

22/11/2017 Nguyễn Bốn
143 1862/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thực hiện chuyên án TX 0916 

22/11/2017 Nguyễn Bốn
144 1853/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2017 Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Nguyễn Bốn
145 1851/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thông tin tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Nguyễn Bốn
146 1855/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu phố thương mại huyện Krông Nô

21/11/2017 Nguyễn Bốn
147 1851/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
148 6556/UBND-NN

Công văn về việc giao bổ sung nhiệm vụ thực hiện dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Nguyễn Bốn
149 6574/UBND-KTKH

Công văn về giá đất tái định cư tại khu 23ha

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
150 1852/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các  tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh và trong nhiệm vụ công tác của Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2012-2017.

21/11/2017 Nguyễn Bốn
151 1854/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
152 1859/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán đánh giá tổng thể các tác động đến môi trường, sạt lở từ các hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
153 1858/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng đề án toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
154 1860/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 07-CT/TU ngày 16/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

21/11/2017 Trương Thanh Tùng
155 1839/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng công trình thủy điện - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
156 1841/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
157 1840/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Nam Dong giao UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
158 1842/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
159 1843/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 1.400 m2 đất của Công ty TNHH MTV cà phê Đức Lập giao Sở Công thương tỉnh Đắk Nông để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Đội quản lý thị trường số 4, huyện Đắk Mil

17/11/2017 Trương Thanh Tùng
160 630/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh