Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
161 629/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

16/11/2017 Trương Thanh Tùng
162 1834/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh 

16/11/2017 Nguyễn Bốn
163 628/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
164 6442/UBND-KGVX

Công văn về việc tham gia điều tra tỷ lệ nhiễm viêm gan vi rút tại cộng đồng

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
165 1828/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

14/11/2017 Nguyễn Bốn
166 1818/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty phát điện 3 để sử dụng vào mục đích xây dựng đập tràn, đập chính - Công trình thủy điện Buôn Kuốp

14/11/2017 Trương Thanh Tùng
167 1817/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao thông nội thị Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

14/11/2017 Trương Thanh Tùng
168 1826/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban vận động ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Mậu Tuất 2018

14/11/2017 Nguyễn Bốn
169 614/BC-UBND

Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2017

10/11/2017 Trần Xuân Hải
170 1802/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

10/11/2017 Trương Thanh Tùng
171 1804/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

10/11/2017 Nguyễn Bốn
172 1802/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

10/11/2017 Trương Thanh Tùng
173 6321/UBND-KTKH

Công văn về việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

09/11/2017 Trần Xuân Hải
174 1800/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Trương Vĩnh Ký chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường THCS, THPT tư thục Trương Vĩnh Ký

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
175 1798/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Đắk Nông thuê đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng làm việc

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
176 1793/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
177 1795/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trương Thanh Tùng
178 1794/QĐ-UBND

Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trần Xuân Hải
179 6051/UBND-KTKH

Công văn về việc thực hiện dự án Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song

08/11/2017 Trần Xuân Hải
180 1791/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trần Xuân Hải