Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
161 544/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

10/10/2017 Nguyễn Bốn
162 543/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành

10/10/2017 Nguyễn Bốn
163 547/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

10/10/2017 Nguyễn Bốn
164 546/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”

10/10/2017 Nguyễn Bốn
165 09/CT-UBND

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
166 1630/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm và xếp loại trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Cao Huy
167 1628/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định tỷ lệ phân phối tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
168 5650/UBND-KTKH

Công văn về việc Công ty TNHH XD-TM-DV Phú Hiển Vinh đề xuất chủ trương đầu tư

10/10/2017 Ngô Xuân Lộc
169 5642/UBND-KTKH Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường  10/10/2017 Ngô Xuân Lộc
170 5636/UBND-NC

Công văn về việc phối hợp điều tra xã hội học

 

10/10/2017 Cao Huy
171 5632/UBND-KTKH

Công văn về việc dự án Nhà máy xử lý rác thải thành chất đốt công nghiệp và dân dụng trên địa bàn huyện Cư Jút

10/10/2017 Nguyễn Bốn
172 541/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá, tích hợp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

 

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
173 539/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

10/10/2017 Cao Huy
174 1626/QĐ-BND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh Vũ Đức Bảo

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
175 1625/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định tỷ lệ phân phối tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
176 1624/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác phát triển y tế giai đoạn 2016-2020 giữa Sở Y tế tỉnh Đắk Nông và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
177 1623/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017

10/10/2017 Cao Huy
178 1622/QĐ-UBND

Về việc ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết và triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 

10/10/2017 Cao Huy
179 5625/UBND-KTKH

Công văn về việc phương án giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng chợ Gia Nghĩa

10/10/2017 Nguyễn Bốn
180 5623/UBND-KTKH

Công văn về việc chi trả chế độ dạy thêm giờ của giáo viên huyện Tuy Đức

10/10/2017 Nguyễn Bốn